De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Volksbank: update

18 december 2023

In de afgelopen periode zijn er een aantal overleggen geweest. Er is gesproken over pensioen en we hebben ook stilgestaan bij het vertrek van de voorzitter van de raad van bestuur.

Pensioen

De meeste overleggen van de afgelopen periode gingen over pensioen en de keuze voor een nieuw contract, zoals in de pensioenwet WTP omschreven staat. We zijn hierover nog in gesprek en hebben nog geen gezamenlijke richting kunnen afspreken.

Vertrek voorzitter Raad van Bestuur

Ook De Unie heeft het bericht ontvangen dat de voorzitter van de raad van bestuur niet beschikbaar is voor een volgende termijn. Op dit moment wordt er gezocht naar een nieuwe voorzitter. Wij hopen dat de functie snel kan worden vervuld, want er is nog veel werk te doen.

We zijn tevreden dat we het sociaal plan hebben kunnen verlengen voor een jaar. Er zijn een aantal studieopdrachten afgesproken over het sociaal plan. De overleggen om dit te bespreken, worden binnenkort gepland.

Al je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht, dan kun je de belangenbehartiger Harma Pethke mailen op harma.pethke@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Volksbank

Volksbank: akkoord sociaal plan

Na een aantal overleggen hebben we een akkoord bereikt voor een nieuw sociaal plan. De overleggen vonden plaats in een…

Word gratis lid