De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Groothandel: Update cao

30 januari 2023

De WTG, CNV, RMU en De Unie hebben op 25 januari 2023 de onderhandelingen over een nieuwe cao in een constructieve sfeer voortgezet. De WTG had een nieuw voorstel geformuleerd dat besproken is met de vakbonden. Op hoofdlijnen zijn partijen elkaar dicht genaderd qua loonontwikkeling en overige punten. Op 6 februari staat de volgende bijeenkomst gepland en partijen hebben de verwachting dan met elkaar een onderhandelingsresultaat te bereiken.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

DigiC

Zoals de meeste van jullie weten heeft De Unie voor het eerst volgens het zogenaamde DigiC-proces deelgenomen aan de cao-onderhandelingen bij de Technische Groothandel. Dat betekent dat alle werknemers in de gelegenheid zijn geweest om input te leveren voor de onderhandelingen en ook dat alle werknemers de gelegenheid krijgen om te stemmen over het eindresultaat.

We gaan ervan uit dat we op 6 februari een verbeterd onderhandelingsresultaat met de WTG kunnen afspreken. Snel daarna zal dit aan de werknemers die werkzaam zijn in de sector ter stemming worden voorgelegd.

Contact

Zijn er vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht. En wil je de belangenbehartiger hierover mailen, stuur dan een mail naar jan.admiraal@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid