De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Goothandel: Ruime meerderheid stemt in met cao-onderhandelingsresultaat Technische Groothandel

20 maart 2024

Van 4 tot en met 17 maart 2024 hebben de medewerkers in de sector Technische Groothandel het nieuwe cao-onderhandelingsresultaat 2023-2025 mogen beoordelen. Een ruime meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft ‘ja’ gezegd tegen dit onderhandelingsresultaat.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Uitslag

Onderzoeksbureau Innervoice heeft de volgende uitslag vastgesteld:
7449 werknemers hebben een stem uitgebracht.

Deze werknemers hebben als volgt gestemd:
•    4733 werknemers stemmen in met het cao-onderhandelingsresultaat: 64%
•    3175 werknemers stemmen niet in met het cao-onderhandelingsresultaat: 36%

Lees hier meer over de officiële uitslag van InnerVoice.

Deze uitslag betekent dat er bij een meerderheid draagvlak is voor het onderhandelingsresultaat en als gevolg daarvan zal het cao-onderhandelingsresultaat door De Unie kunnen worden omgezet in een nieuwe cao.

Proces

Dat alle medewerkers in de Technische Groothandel hun stem mochten uitbrengen is niet nieuw meer. Inmiddels zijn de meesten er al aan gewend dat bij de Technische Groothandel alle medewerkers kunnen meepraten en meebeslissen over de inhoud van de cao. Daarbij maken we net zoals bij de vorige cao-besprekingen gebruik van ons DigiC model (https://www.digic.nl/).

De Unie en de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) hebben onderzoeksbureau InnerVoice in november 2023 de opdracht gegeven te toetsen of het uitgebreide cao-onderzoek van november 2022 nog steeds actueel en dus bruikbaar was. Dat hebben we gedaan door 6 paneldiscussies/-bijeenkomsten te houden met representatieve groepen van werknemers.

Het cao-onderzoek van november 2022 aangevuld met de resultaten van de paneldiscussies, zorgde ervoor dat wij goed wisten waar we over moesten onderhandelen met de WTG en wat onze onderhandelingsruimte was.

De onderhandelingen verliepen enigszins ‘anders’ dan gebruikelijk.

Eerst ontvingen wij op 21 december 2023 een eindbod van de WTG dat daags voordat we dit in stemming zouden brengen, door de WTG-plotsteling weer werd ingetrokken.

Daarna zijn de gesprekken en de onderhandelingen met de WTG toch weer opgestart en deze hebben op 22 februari 2024 geleid tot een onderhandelingsresultaat.

Klik hier voor een verdere uitgebreide(re) toelichting op de gang van zaken. Daar kun je ook het onderzoek van november 2022, het aanvullende onderzoek, onze inzetbrief en onze duiding van het uiteindelijke onderhandelingsresultaat nog eens nalezen.

Hoe verder?

Uiteraard streven cao-partijen ernaar om draagvlak te vinden bij een zo groot mogelijke groep medewerkers. Hoewel het onderhandelingsresultaat op steun van een ruime meerderheid van de medewerkers kan rekenen, is het ook van belang om stil te staan bij de zorgen van de medewerkers die niet konden instemmen met het resultaat.

De Unie gaat zoals gezegd de cao tekenen.

Daarnaast is het de komende tijd aan ons om met de WTG de uitslag van dit referendum zorgvuldig te analyseren en mee te nemen in de periodieke besprekingen. Vele medewerkers immers hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun stem te voorzien van een toelichting. Het is en blijft belangrijk dat álle medewerkers betrokken blijven worden bij én zeggenschap houden over hun arbeidsvoorwaarden.

Klik hier voor onze branchepagina Technische Groothandel.

Contact

Zijn er vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht. En wil je de belangenbehartiger hierover mailen, stuur dan een mail via jan.admiraal@unie.nl

Gerelateerde berichten

Technische Groothandel: stemmen

Zoals onlangs aangekondigd hebben we, samen met CNV en RMU een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers in de Technische Groothandel…

Word gratis lid