De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Groothandel: stemmen over het onderhandelingsresultaat

23 februari 2024

Op 22 februari 2024 heeft De Unie met de WTG een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao 2023-2025. Klik hier voor de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wat voorafging

De Unie is verheugd dat we nu toch een onderhandelingsresultaat hebben kunnen bereiken, want de aanloop was verre van eenvoudig. Op 21 december 2023, na 4 onderhandelingsrondes, waren we uitonderhandeld. We konden onvoldoende overeenstemming met elkaar krijgen en we zijn geëindigd met een eindbod van de WTG. Echter: omdat een belangrijk deel van de leden van de WTG niet akkoord konden gaan met dat cao-eindbod van het bestuur, trok de WTG, nog voordat de DigiC-stemming plaats zou vinden het eindbod, op 19 januari 2024, in.

Op 8 februari 2024 hebben de cao-partijen de ontstane situatie uitvoerig besproken en de draad weer opgepakt en zijn we gaan praten over hoe we alsnog tot een nieuwe cao kunnen komen. Dit heeft ertoe geleid dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt dat aan de achterban van alle cao-partijen kan worden voorgelegd.

Hoe kijkt De Unie aan tegen het onderhandelingsresultaat 2023/2025?

Om deze vraag te beantwoorden vergelijken we het onderhandelingsresultaat met onze inzet, met onze voorstellen, zoals De Unie die namens de werknemers in de sector bij de WTG hebben ingediend. Klik hier voor deze inzetbrief (voorstellenbrief).

Onze inzet is/was gebaseerd op het uitgebreide DigiC-onderzoek van oktober 2022 (de resultaten van dat onderzoek kun je hier nalezen) en op een aanvullend onderzoek bij een zestal panelgroepen van werknemers in oktober 2023. De rapportage van dit aanvullende onderzoek kun je hier nalezen.

Ook hebben we (voorzover dat mogelijk was) de voorlopige resultaten van de werkgroepen in onze voorstellen meegenomen. Vanuit de afspraken uit de vorige cao zijn er 5 werkgroepen gevormd: aanpassing loongebouw, inventarisatie pensioenen, duurzame inzetbaarheid, leesbaarheid van de cao en invulling van de cao à la carte.
Over de afspraken over de volgende onderwerpen zijn we goed te spreken:

  • De aanpassing van de reiskostenvergoeding.
  • De afspraak dat er een digitaal platform zal worden ontwikkeld waarmee arbeidsvoorwaarden tegen elkaar kunnen worden uitgeruild (cao à la carte/ individueel keuzebudget).
  • Er komt een nieuwe moderne en leesbare cao-tekst.
  • Een vitaliteitsbudget van € 200,- per jaar dat door de werknemer kan worden besteed aan hetgeen ten goede komt aan de verbetering van de duurzame inzetbaarheid en/of vitaliteit van de werknemer.
  • De Pensioen-in zicht-regeling (80% werken-90% salaris-en mogelijk 100% pensioenopbouw) waardoor een medewerker beter in staat zal zijn om tot de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen blijven werken.
  • De regeling vitaliteitsverlof (80%-90%-90%) gedurende 6 maanden tot maximaal 2 jaar bij mantelzorgtaken, rouwverlof of opleidingen.

Inkomen

Over de vermeldde loonsverhogingen wil ik het volgende opmerken. In onze cao-inzetbrief hebben we een loonsverhoging van 7,3% voorgesteld: 3,8% om het koopkrachtverlies 2022 en 2023 te repareren en 3,5% om de koopkracht in 2024 op peil te houden. Omdat de nieuwe cao doorloopt tot 1 oktober 2025 moeten we ook kijken naar 2025. De verwachte inflatie voor 2025 wordt door het CPB geraamd op 2,2%. Samen met de 7,3% heb je dan voor koopkrachtbehoud 9,5% nodig.

Voor de medewerkers met een salaris van meer dan € 3.550 bedraagt de structurele verhoging 9%. Daarmee kom je dus 0,5% te kort om de koopkracht te handhaven.

Maar voor de medewerkers met een salaris minder dan € 3.550 lukt dat wel doordat er bij de structurele verhogingen een minimum bodem is afgesproken.
Juni 2024:             4% met een minimum van € 140,- (bij 40 uur)
Januari 2025:     2,5% met een minimum van € 90,- (bij 40 uur)
Juli 2025:           2,5% met een minimum van € 90,- (bij 40 uur)

Voor berekeningen bij afwijkende arbeidsduur en rekenvoorbeelden bij verschillende inkomens, verwijs ik je naar de bijlage van het onderhandelingsresultaat.

Daarnaast hebben we ter compensatie van het late tijdstip waarop de loonsverhoging van toepassing wordt een éénmalige uitkering van € 500,- (bruto) af kunnen spreken, uit te betalen uiterlijk in september 2024.

Stemmen

Om te kunnen stemmen ontvangen de medewerkers in de Technische Groothandel een link waarmee zij (geheel anoniem en vertrouwelijk) hun stem over dit resultaat kunnen uitbrengen. Voor deelname aan deze stemming hoef je als werknemer geen lid te zijn van een vakbond. De DigiC-stemming wordt verzorgd door het onafhankelijke onderzoeksbureau InnerVoice. Op basis van de uitslag zal De Unie bepalen of het onderhandelingsresultaat definitief omgezet kan worden naar een nieuwe cao. Er zal echter pas gestemd kunnen worden nadat de WTG in de algemene ledenvergadering van 29 februari 2024 haar definitieve goedkeuring aan het onderhandelingsresultaat heeft gegeven.
De verwachting is dat er dan vanaf 1 maart 2024 gestemd kan worden. Nadere informatie hierover volgt.

Klik hier voor onze branchepagina Technische Groothandel.

Contact

Zijn  er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger Jan Admiraal via email jan.admiraal@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Technische Goothandel: Ruime meerderheid stemt in met cao-onderhandelingsresultaat Technische Groothandel

Van 4 tot en met 17 maart 2024 hebben de medewerkers in de sector Technische Groothandel het nieuwe cao-onderhandelingsresultaat 2023-2025 mogen beoordelen. Een ruime meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft ‘ja’ gezegd tegen dit onderhandelingsresultaat.   Uitslag Onderzoeksbureau Innervoice heeft de volgende uitslag vastgesteld: 7449 werknemers hebben een stem uitgebracht. Deze werknemers hebben als volgt gestemd:…

Technische Groothandel: stemmen

Zoals onlangs aangekondigd hebben we, samen met CNV en RMU een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers in de Technische Groothandel…

Word gratis lid