De Unie, in jouw belang

Nieuws over Technische Groothandel

Technische Groothandel: stemmen

Zoals onlangs aangekondigd hebben we, samen met CNV en RMU een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers in de Technische…

Technische Groothandel: Cao

Maandag 20 november is de tweede onderhandelingsronde geweest met de werkgevers (WTG). De WTG heeft dit moment gebruikt om hun…

Technische Groothandel: Update cao

De WTG, CNV, RMU en De Unie hebben op 25 januari 2023 de onderhandelingen over een nieuwe cao in een constructieve sfeer voortgezet. De WTG…

De Unie bij Technische Groothandel

De Unie is als cao-partij direct betrokken bij de sector technische groothandel in Nederland. Wij behartigen de belangen van werknemers door vroegtijdig en regelmatig overleg te voeren. De Unie speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de cao en overige arbeidsvoorwaardenregelingen.

Moderne arbeidsverhoudingen

Jij werkt in de technische installatiebranche en daar past een moderne vakorganisatie bij die werkt in jouw belang. Dat is écht De Unie. De Unie kiest voor moderne arbeidsverhoudingen met gedeelde doelstellingen: werken aan een sector met toekomst. De Unie is er voor jou! In de technische installatiebranche werken wij volgens het principe dat álle werknemers, vakbondslid of niet, mee mogen praten over hún arbeidsvoorwaarden. Daarbij volgen wij het DigiC proces. Wil je weten hoe dat in zijn werk gaat kijk dan hier: www.digic.nl. Daarnaast kun je uiteraard ook lid worden van onze vereniging voor uitstekende individuele dienstverlening op het gebied van werk en inkomen. Lees daarover hier meer.

Collectieve belangenbehartiging

De Unie is er in voor- en tegenspoed. Om mooie cao’s af te sluiten en goede sociaal plannen, als het moet. Echter, op de achtergrond zijn wij continu bezig met het monitoren van de gang van zaken zoals de uitvoering van cao-projecten, strategieontwikkelingen, pilots en studies. Allemaal zaken waar je mee te maken hebt en waar De Unie jouw belang vertegenwoordigt.

Individuele belangenbehartiging

Heb je te maken met een dreigend individueel conflict of wil je persoonlijk advies op het gebied van loopbaanontwikkeling, pensioen of andere arbeid gerelateerde zaken? Dan is De Unie er ook om jouw belang te dienen. Persoonlijk, daadkrachtig en oplossingsgericht. Heb jij vragen over de cao technische groothandel? Ook dan staan we graag voor je klaar!

Je kunt de Uniedeskundigen om raad vragen via e-mailadres sc@unie.nl of telefoonnummer 0345 – 851 963. Om gebruik te maken van deze dienstverlening is een lidmaatschap van De Unie nodig. Wil je hier meer over weten? We verwijzen je naar de volgende link https://www.unie.nl/lidmaatschap

Ledenvoordelen

Als Unie-lid heb je ook allerlei (financiële) voordelen. Kijk op onze ledenvoordelenpagina voor meer informatie.

Downloads