De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Groothandel: voorbereiding cao-onderhandelingen

06 oktober 2023

Werkgeversorganisatie WTG, de vakbonden en RMU zitten vanaf 8 november 2023 met elkaar aan tafel voor de onderhandelingen over de nieuwe cao.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Iedereen meepraten

Net als bij de totstandkoming van de vorige cao vorig jaar, kunnen ook dit jaar weer alle werknemers in de sector hun inbreng geven voorafgaand aan de cao-onderhandelingen én mogen ze hun mening geven over het eindresultaat van de onderhandelingen.

We maken daarbij wederom gebruik van de DigiC methode, waarbij ter voorbereiding op de onderhandelingen diverse online panelgesprekken worden georganiseerd waar werknemers zich voor kunnen opgeven. Deze gesprekken worden verzorgd door onafhankelijk onderzoeksbureau InnerVoice.

Voor deelname aan het onderzoek hoef je als werknemer geen lid te zijn van een vakbond. De resultaten van deze panelgesprekken, en later in het proces de uitslag van de peiling over een te bereiken cao-resultaat, zullen door het onderzoeksbureau worden gepresenteerd aan alle bij de cao betrokken partijen. De Unie zal de resultaten van de panelgesprekken gebruiken bij de formulering van haar voorstellenbrief voor de cao-onderhandelingen.

Meedoen?

Wil jij meepraten in één van de panelgesprekken? Klik hier om je op te geven voor één van de sessies.

Heb je geen gelegenheid om deel te nemen aan één van de sessies, maar wil je wel graag jouw inbreng leveren voor de cao-besprekingen? Mail dan naar jan.admiraal@unie.nl onder vermelding van cao technische groothandel.

Contact

Zijn er nog andere vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger Jan Admiraal via e-mail jan.admiraal@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Technische Groothandel: Cao

Maandag 20 november is de tweede onderhandelingsronde geweest met de werkgevers (WTG). De WTG heeft dit moment gebruikt om hun…

Word gratis lid