De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Goothandel: Meerderheid stemt in met cao-onderhandelingsresultaat Technische Groothandel

24 februari 2023

Van 13 tot en met 19 februari hebben de medewerkers in de sector Technische Groothandel het nieuwe cao-onderhandelingsresultaat mogen beoordelen. Een kleine meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft ‘ja’ gezegd tegen dit onderhandelingsresultaat.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Uitslag

Onderzoeksbureau Innervoice heeft de volgende uitslag vastgesteld:
6570 werknemers hebben een stem uitgebracht. Deze werknemers hebben als volgt gestemd:
•    3395 werknemers stemmen in met het cao-onderhandelingsresultaat: 52%
•    3175 werknemers stemmen niet in met het cao-onderhandelingsresultaat: 48%

Lees hier meer over de officiële uitslag van InnerVoice.

Deze uitslag betekent dat er bij een meerderheid draagvlak is voor het onderhandelingsresultaat en als gevolg daarvan zal het cao-onderhandelingsresultaat door De Unie kunnen worden omgezet in een nieuwe cao.

Proces

Dat zoveel medewerkers hun stem mochten uitbrengen is nieuw. We zijn gewend aan het tot stand komen van cao’s, waarbij alleen leden van vakbonden meepraten over de inhoud van de cao. Bij de Technische Groothandel hebben we dat anders aangepakt.
De Unie en de WTG hebben onderzoeksbureau InnerVoice in 2022 de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de voorkeuren van medewerkers in de Technische Groothandel met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden. Het onderzoek heeft geleid tot een duidelijke rapportage waardoor wij goed wisten waar we over moesten onderhandelen.

De onderhandelingen hebben op 30 november tot een ultiem cao-bod van de WTG geleid. Uit de peiling hierover bleek dat er onvoldoende draagvlak voor was (60% van de uitgebrachte stemmen stemden niet in).
Het belangrijkste kritiekpunt dat naar voren kwam in dat referendum (de te lage inkomensvoorstellen van de WTG) is in nieuwe onderhandelingsrondes besproken met de WTG. Deze onderhandelingen hebben op 6 februari geleid tot een verbeterd cao-onderhandelingsresultaat, die nu dus op instemming kan rekenen van een meerderheid.

Hoe verder?

Uiteraard streven cao-partijen er altijd naar om draagvlak te vinden bij een zo groot mogelijke groep medewerkers. Dit onderhandelingsresultaat kan op steun van een krappe meerderheid rekenen. Daarom is het van groot belang om ook aandacht te geven aan de zorgen en onvrede van de medewerkers die niet konden instemmen met het resultaat. Wij denken dat deze uitslag (52%/48%) zijn schaduw vooruitwerpt naar de onderhandelingen over de volgende cao.

De Unie gaat als gevolg van de uitslag van de stemming de cao tekenen. Daarnaast is het de komende tijd aan ons om met de WTG de uitslag van de peiling zorgvuldig te analyseren. Vele medewerkers hebben in dit kader van de mogelijkheid gebruikgemaakt om hun stem te voorzien van een toelichting.

Het is en blijft belangrijk dat álle medewerkers betrokken blijven worden bij én zeggenschap houden over hun arbeidsvoorwaarden.

Contact

Zijn er vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht. En wil je de belangenbehartiger hierover mailen, stuur dan een mail via jan.admiraal@unie.nl

Gerelateerde berichten

Technische Groothandel: Update cao-overleg

Op 5 december 2023 zijn de cao-partijen verdergegaan met de cao-onderhandelingen. De cao-onderhandelingen zijn nu geschorst en zullen op 19 december weer…

Technische Groothandel: Cao

Maandag 20 november is de tweede onderhandelingsronde geweest met de werkgevers (WTG). De WTG heeft dit moment gebruikt om hun…

Word gratis lid