De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Groothandel: Cao

24 november 2023

Maandag 20 november is de tweede onderhandelingsronde geweest met de werkgevers (WTG). De WTG heeft dit moment gebruikt om hun voorstellen nogmaals toe te lichten en daarbij hebben wij vragen kunnen stellen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Over welke onderwerpen hebben we gesproken?

De volgende onderwerpen/thema’s zijn onder meer met elkaar verder besproken. Looptijd van de nieuwe cao, een vitaliteitsbudget, vitaliteitregelingen, reiskostenvergoeding, loongebouw, cao a la carte en loonstijging. Op deze onderwerpen heeft De Unie, middels het DigiC proces, in haar inzetbrief voorstellen geformuleerd.

Over onderstaande onderwerpen kunnen we al wat meer melden

Looptijd

De WTG denkt aan een looptijd van 27 maanden. Van 1 oktober 2023 tot 31 december 2025. Nagenoeg elke looptijd is wat De Unie betreft bespreekbaar als de te maken afspraken, met name over het loon, daarmee gelijke pas houdt.

Vitaliteitsbudget

De WTG stelt voor om per persoon een budget vrij te geven van € 200,-. Hoe dit verder in te richten moet nog besproken worden. In onze inzetbrief hebben we een bedrag van € 300,- voorgesteld.

Vitaliteitsregelingen

De WTG stelt een 80/90 regeling voor 3 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.

Daarnaast overleggen we over een regeling waarbij je per 8 gewerkte jaren, ongeacht je leeftijd, een jaar gebruik kan maken van de 80/90-regeling.

Beide regelingen moeten nog verder worden besproken en in detail worden ingevuld.

Reiskostenvergoeding

De WTG stelt voor om de 19 cent per kilometer te verhogen naar 21 cent. Wij hebben voorgesteld uit te gaan van het maximale belastingvrije tarief (voor 2024 is dat 23 cent) en om het maximum van 30 kilometer te laten vervallen.

Loonstijging

De WTG stelt voor dat elke medewerker aan het einde van de looptijd van de nieuwe cao (31 december 2025) iedereen een stijging van 8% over het loon heeft gehad. 8% bij een looptijd van 27 maanden komt neer op een loonstijging op jaarbasis van iets meer dan 3,5%.

De Unie heeft bij een looptijd van 1 jaar een loonvraag van minimaal 7,3% ingediend. Met deze verhoging bereiken we koopkrachtbehoud gemeten over de jaren 2022, 2023 en 2024. Uiteraard zien wij daarnaast ook nog een koopkrachtstijging.

Zoals je ziet zal er in de komende overleggen op dit onderwerp nog een behoorlijke brug moeten worden geslagen.   

Het vervolg

De 3e onderhandelingsronde vindt plaats op maandag 27 november.

Contact

Zijn er nog andere vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger Jan Admiraal via e-mail jan.admiraal@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid