De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: open rekening

06 december 2022

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen kosten als gevolg van de hoge inflatie. Belangrijkste conclusie daarbij was dat ruim 85% van de honderden leden/medewerkers die gereageerd hebben, aangaven teleurgesteld te zijn. Wij hebben Achmea om een reactie gevraagd en inmiddels hebben wij deze ook ontvangen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Reactie Achmea

Achmea begrijpt dat medewerkers op meer hadden gehoopt en erkent dat het ook voor medewerkers tijden zijn van financiële onzekerheid met hoge inflatie en stijgende prijzen. Maar Achmea geeft verder aan dat zij van medewerkers ook duidelijk ‘andere geluiden’ terugkrijgen. Deze medewerkers waarderen het dat Achmea gekeken heeft naar de mogelijkheden die er zijn binnen de beperkte financiële ruimte die er is en realiseren zich dat ook Achmea geconfronteerd wordt met sterk stijgende kosten die niet of maar gedeeltelijk doorberekend kunnen worden naar klanten.

Achmea vindt ook nu dat er nog steeds geen ruimte is voor een generieke extra financiële tegemoetkoming, buiten wat in de cao is afgesproken en het al naar voren halen van het Klimaatbudget (inclusief de verruiming door klimaat-investeringen gedaan in 2022).

Achmea eindigt haar reactie door aan te geven dat zij aandacht heeft en houdt voor ook het financiële welzijn van de medewerkers en probeert gericht die medewerkers terzijde te staan die daar het meest behoefte aan hebben.

Conclusie

Achmea lijkt de duidelijke uitslag van de mini-enquête niet serieus te nemen. In plaats van het signaal van 85%! van de respondenten te (h)erkennen, wijst Achmea vooral op de 11% van de respondenten die weliswaar liever een hogere tegemoetkoming hadden ontvangen, maar ook begrip hebben voor de afweging van Achmea. Het daarmee simpelweg negeren van de mening van de overgrote meerderheid van de respondenten is onverstandig en pijnlijk tegelijk.

Nog niet vaak hebben wij een situatie meegemaakt waarbij medewerkers van Achmea zich zo duidelijk hebben uitgesproken. Reacties als ‘afgescheept met een boekhoudkundig voordeel’, ‘waardeloos’, ‘Achmea moet zich schamen’ en ‘doekje voor het bloeden’ zijn als commentaren bij de enquête geen uitzondering. Door sommigen wordt zelfs gespeculeerd op het verlaten van Achmea, omdat men ‘ook aan eigen financiën moet denken’. Ook worden er opmerkingen gemaakt over gebrek aan waardering in een tijd dat de werkdruk alsmaar toeneemt en het werkplezier verder verdwijnt.

Kortom, de loyaliteit van de eigen medewerkers wordt door Achmea behoorlijk op de proef gesteld.

Open rekening

Voor nu kunnen we Achmea helaas niet dwingen de cao open te breken. De huidige cao loopt op 1 december 2023 af. Verwachting is dan ook dat we na de zomer van 2023 zullen starten met de voorbereiding van de nieuwe onderhandelingen. En wat ‘de wensen’ voor de nieuwe cao ook zullen zijn, wat ons betreft ligt er dan nog een stevige ‘open rekening’ van 2023. En die rekening zal wat ons betreft bovenop de stapel van nieuwe cao-voorstellen komen te liggen.

Contact

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief, kun je mailen naar huug.brinkers@unie.nl.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid