De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Refresco: Cao-onderhandelingen 2024 nu echt gestart

14 december 2023

Op 13 december 2023 hebben de vakbonden, kaderleden en werkgever bij elkaar gezeten voor de cao-onderhandelingen voor Refresco. Vakbonden hebben hun voorstellenbrieven aan werkgever voorgelegd en waar nodig toegelicht. Lees hier de voorstellenbrief van De Unie.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Naar elkaar toe is nogmaals de intentie bevestigd om te komen tot één ondernemings-cao voor alle vestigingen. De weg daarheen betekent een harmonisatie van beide geldende cao’s én het onderhandelen van de cao-voorstellen zoals de vakbonden deze hebben gedaan.

Afgesproken is om eerst naar de harmonisatie te kijken. De eerste stappen hierin zijn gedaan door werkgever. Dit is gebeurd door middel van “Maatman” vergelijkingen. Hierbij zijn de verschillen tussen beide cao’s, de vestigingen aangegeven en toegelicht. Op basis daarvan gaan we de komende onderhandelingen in, waarbij onze insteek is en blijft dat niemand met het totaalpakket erop achteruit mag gaan.

Nieuwe data zijn vastgesteld en de eerstvolgende bijeenkomst is op 30 januari 2024.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit via gerard.van.der.lit@unie.nl of bel 06-5252 2010.

Gerelateerde berichten

Refresco: Cao

Naar aanleiding van de acties van begin dit jaar bij Refresco hadden we afgesproken te werken aan één cao voor…

Word gratis lid