De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MN: teleurstellend loonbod van MN

27 oktober 2023

Op donderdag 26 oktober 2023 vond alweer de derde cao-onderhandelingsbijeenkomst tussen vakbonden en werkgever plaats. Afgesproken was dat in deze bijeenkomst de werkgever zijn voorstel voor de cao van 2024 met ons zou delen. Dat heeft MN gedaan, maar gelijktijdig hebben wij hierop gereageerd en aangegeven dat we het voorstel van de werkgever niet serieus nemen. Zoals je weet ligt onze loonvraag op een loonsverbetering van structureel 10,3%.

Word direct lid!

 

Loonbod MN

De werkgever kwam met een voorstel gebaseerd op een kostenstijging van maximaal 4%. Vanuit die 4% zou dan een aantal onkostenvergoedingen verhoogd kunnen worden, een deel is voor individuele loonsverhoging bedoeld en het restant is dan voor een algemene structurele loonsverhoging.

Het zal je niet verbazen dat wij onze teleurstelling hebben uitgesproken. Met ‘teleurstelling’ drukken wij ons in deze nieuwsbrief diplomatiek uit, maar verbolgenheid zou meer recht doen aan onze verbazing.

Over de rug van werknemers

Het bod van de werkgever doet natuurlijk geen enkel recht aan hetgeen je aan koopkracht hebt ingeleverd en aan de extra arbeidsinzet die van jou wordt verwacht. Wij accepteren niet dat de rekening van de onmiskenbare moeilijke transitie waarin MN verkeert over de rug van de medewerkers gaat.

De klomp brak helemaal toen de werkgeversdelegatie aangaf nu niet meer ruimte te hebben voor de onderhandelingen. Wij hebben ook daar onze verbazing over uitgesproken. Wat valt er dan te onderhandelen? Wij hebben bij de werkgever aangegeven om die ruimte dan maar te gaan zoeken. De werkgever heeft daar tijd voor gevraagd.

Hoe nu verder?

Wij hebben laten weten dat het alleen zin heeft om op de volgende onderhandelingsdag, maandag 27 november, met elkaar in gesprek te gaan als het mandaat ruimte geeft om tot onderhandelingen over te gaan.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Joop Voesten via e-mail joop.voesten@unie.nl  

Gerelateerde berichten

MN: Cao eindbod werkgever

De cao-onderhandelingen zijn op 5 december 2023 tot een abrupt eind gekomen. De werkgever legde een eindbod op tafel. Een…

MN: Inzet cao 2024

Maandag 16 oktober zijn we met MN in gesprek gegaan over onze inzet om te komen tot een nieuwe cao…

Cao-onderhandelingen gestart

Zoals ook al op MN intranet is gepubliceerd, is op maandag 9 oktober het cao overleg gestart om te komen…

Word gratis lid