De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Pensioenregeling

02 juni 2023

Je zult het waarschijnlijk gezien hebben in het nieuws: de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) is afgelopen dinsdag 30 mei 2023 aangenomen in de Eerste Kamer. De wet treedt per 1 juli 2023 in werking. Daarmee is definitief besloten dat het nieuwe pensioenstelsel er komt.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wat is het belangrijkste verschil tussen het huidige en het nieuwe pensioenstelsel?

De wet verplicht alle actieve pensioenfondsen om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit geldt ook voor het UWV-pensioenfonds. Dit moet voor 1 januari 2028 zijn gerealiseerd. Maar de transitie mag ook op een eerdere datum, dat is bij UWV ook het streven. De planning is erop gericht om per 1 januari 2026 over te gaan naar het nieuwe stelsel.

Wat verandert er?

In dit nieuwe pensioenstelsel is een middelloonregeling zoals jij nu hebt, niet meer mogelijk. Wettelijk is bepaald dat de toekomstige pensioenopbouw alleen door middel van een premieregeling mag. In de nieuwe pensioenregeling gaat het pensioenvermogen van een collectieve pensioenpot naar individuele pensioenpotten. Naast de premie die de werkgever en de medewerkers inleggen, bepalen de resultaten op de beurs of individuele potten groter of juist kleiner worden. Om slechte tijden op te vangen kunnen middelen worden ingezet zoals een collectieve reserve en het spreiden van resultaten.

Hoe ver zijn we

De sociale partners (vakorganisaties en werkgever UWV) stellen de inhoud van de nieuwe pensioenregeling vast. Al ruim een jaar geleden zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de overgang. Bij dit overleg wordt het pensioenfonds van UWV geconsulteerd.  Nu de wetgeving definitief is, is de tijd ook aangebroken om besluiten te gaan nemen.

Sociale partners hebben samen een vertrekvariant vastgesteld. We hebben afgesproken dat we eerst gaan rekenen met een solidaire premieregeling met invaren. Maar we hebben duidelijk afgesproken dat we de berekeningen van deze vertrekvariant vergelijken met de resultaten van een flexibele premieregeling zonder invaren. Het is belangrijk om een alternatief ook uit te werken zodat de leden straks iets te kiezen hebben.

Vervolgstappen

De volgende stap is het ontwerpen van de nieuwe pensioenregeling. We moeten een proefopstelling maken zodat berekend kan worden wat de te verwachten pensioenresultaten zijn van de nieuwe regeling.

Kun jij het nog volgen?

Voor de nieuwe pensioenregeling moeten een aantal besluiten worden genomen. Onder andere over invaren, de compensatie voor medewerkers die minder pensioen gaan opbouwen, de keuze tussen solidaire premieregeling en flexibele premieregeling en de aanpassing van het Nabestaanden Pensioen. De Unie betrekt haar leden bij deze besluiten. Maar pensioen is voor jou waarschijnlijk niet dagelijks werk. Je zult daarom de komende maanden regelmatig pensioeninformatie ontvangen. Hopelijk helpt het jou om beter te begrijpen als jij straks je stem gaat uitbrengen over de nieuwe pensioenregeling.

Contact

Heb je vragen over dit bericht, over de Wet toekomst pensioenen, of over het proces om de nieuwe pensioenregeling tot stand te brengen? Neem dan contact op. Dit kan door een e-mail inge.de.vries@unie.nl te sturen naar Inge de Vries, belangenbehartiger, of bel naar: 06-5252 2091.

Gerelateerde berichten

UWV: teken de petitie!

Deze zomer vragen we de medewerkers van UWV om de petitie te tekenen. We willen dat zoveel mogelijk UWV medewerkers…

Word gratis lid