De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VDL Nedcar: Overleg 21 juli 2023

24 juli 2023

Op 21 juli 2023 hebben we met de directie van VDL Nedcar een overleg gevoerd over de volgende onderwerpen:

Vrijwillige vertrekregeling

Deze regeling is zeer recent door de werkgever aangekondigd en voor een zeer korte tijd beschikbaar gesteld voor medewerkers in de functies die door de werkgever zijn geselecteerd. Hiermee probeert VDL Nedcar de aangekondigde gedwongen ontslagen te verlagen. Volgens de werkgever hebben zich tot nu toe ongeveer 200 medewerkers hiervoor aangemeld. In de komende weken gaat de werkgever beoordelen wie definitief hiervoor in aanmerking komt. Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een vaststellingsovereenkomst (vso) door de werkgever aangeboden om het dienstverband te beëindigen. Wanneer een medewerker hiermee akkoord gaat, dan zal de werkgever het dienstverband met de werknemer beëindigen. Je hebt na ondertekening nog 14 dagen om hierop terug te komen. Wij adviseren de medewerkers die hiermee te maken krijgen de vso door onze juristen te laten checken.
Na een analyse en vaststellen van het aantal medewerkers die van de vrijwillige regeling gebruik willen maken, zal dat aantal in mindering worden gebracht op het aangekondigde aantal ontslagen.

Betaling € 60,- bij ontslag

In de huidige cao Metalektro staat een afspraak over de verlaging van de pensioenpremie gedurende de looptijd van de cao. Door deze afspraak verlaagt de werkgever de werknemerspremie met € 60,- per maand. Wanneer een medewerker door de beëindiging van zijn of haar dienstverband VDL Nedcar verlaat, zal hij of zij dit bedrag missen. Dat vinden we niet correct. Op basis hiervan hebben we nu met de werkgever afgesproken dat VDL Nedcar het totaal gemiste bedrag in één keer zal uitbetalen, boven op de ontslagvergoeding.

Aanzegging boventalligen

Medewerkers die door de afbouw van 2 ploegendiensten naar 1 dienst boventallig worden, worden halverwege september aanstaande aangezegd. Dat zal via een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Tijdens het gesprek zal verteld worden wie wel of niet mag blijven. De medewerkers worden getraind om de overgang van 2 naar 1 diensten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Werk naar werk bemiddeling

Volgens de werkgever is de werkgever met partijen zoals het UWV, regionale en lokale overheid en arbeidsmarktregio’s in overleg om de boventallige medewerkers zo efficiënt en zo snel mogelijk aan een andere baan te helpen. We hebben namens de vakorganisaties onze hulp aangeboden hiervoor. We hebben ook de middelen en ervaren deskundigen die wij vanuit de sector Metalektro kunnen inzetten. VDL Nedcar gaf aan dat zij hiervoor open staan. We gaan een en ander nog met elkaar afstemmen na de zomervakantie.

Dit is in het kort wat we hebben besproken met de werkgever in het laatste overleg voor de zomervakantie. Kort na de zomervakantie zullen we doorgaan met ons regionaal overleg met VDL Nedcar over de verdere ontwikkelingen.

Contact

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je met de belangenbehartiger Suat Koetloe contact opnemen. Hij is te bereiken op 06-5252 2061 en per e-mail via suat.koetloe@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid