De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

SABIC IP – SHPP: Cao 2024

03 januari 2024

Op 11 december 2023 heeft het overleg met Sabic IP / SHPP uiteindelijk een eindbod opgeleverd van de kant van de werkgever. Over de tekst van dat eindbod waren we het op 19 december 2023 uiteindelijk pas eens en daarna volgden de feestdagen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Het onderhandelen met Sabic IP/SHPP bleek – we zouden bijna zeggen – zoals gebruikelijk de afgelopen jaren geen “feest”. En dat wat tot een onderhandelingsresultaat had kunnen leiden was ook de feestdag namelijk 5 mei als jaarlijks terugkerend. Sabic IP wenst daarin niet mee te gaan.

Dat is niet uit te leggen:

  • Sabic IP/SHPP zijn lid van een werkgeversorganisatie, namelijk van de AWVN.
  • De AWVN is op zijn beurt aangesloten bij VNO/NCW.
  • VNO/NCW is vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid (STAR).
  • Bij die stichting zijn ook werknemersorganisatie (via vakcentrales) aangesloten.

De STAR adviseert werkgevers en werknemers 5 mei als een jaarlijkse feestdag in de cao’s op te nemen. Als puntje bij paaltje komt haken werkgevers zoals Sabic IP/SHPP af.

Dit was uiteraard niet het enige geschilpunt. Ook het feit dat zeker 400 medewerkers niet verzekerd zijn van een afgesproken structurele loonsverhoging op basis van de cao leidt in toenemende mate tot onvrede (en onbegrip) onder boven-cao-personeel. Zeker als je weer kijkt, hoe een deel van de loonsverhoging in twee eenmalige te verkopen extra verlofdagen is gegoten.

Het eindbod waartoe Sabic IP/SHPP bereid is, kun je hier lezen. De inhoud spreekt voor zich. Mochten er desondanks toch vragen zijn dan kun je daarmee bij de belangenbehartiger John Kapteijn terecht via email john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

Met de nodige reserves leggen wij dit eindbod aan de leden voor. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen vóór vrijdag 12 januari, 12:00 uur.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid