De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metalektro: Onderhandelingen nieuwe cao van start

15 maart 2024

Het is weer zover: de onderhandelingen over de cao Metalektro gaan eind deze maand van start. In de afgelopen tijd zijn we druk geweest met het ophalen van de  inbreng van onze leden over de nieuwe cao. In samenspraak met ons Landelijk Bestuur Metaalsector (LBM) hebben we de inbreng van onze leden omgezet in de voorstellenbrief van De Unie.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wanneer onderhandelen we?

We hebben een viertal momenten gepland staan om over vernieuwing van de cao Metalektro te praten:

 1. Donderdag 21 maart 2024
 2. Dinsdag 26 maart 2024
 3. Vrijdag 12 april 2024
 4. Maandag 22 april 2024

Bij de vorige cao-onderhandelingen hadden we “maar” twee sessies nodig. We hopen dat het dit keer ook vlot gaat. De Metalektro sector staat er over het algemeen goed voor, maar we hebben gezien dat het energie-intensieve deel van de sector, het minder goed doet.

Wie onderhandelen er?

De onderhandelingsdelegatie van De Unie bestaat dit keer uit Gertjan Tommel en Wicher van der Hoef. Gertjan Tommel is coördinator arbeidvoorwaardenbeleid van De Unie en eerste onderhandelaar voor de Metalektro. Hij werkt inmiddels al ruim 7 jaar bij De Unie. Wicher van der Hoef is medio vorige jaar het team van De Unie komen versterken als belangenbehartiger collectief. Hij is de tweede onderhandelaar voor de Metalektro.

Wat is de inzet van De Unie voor de nieuwe cao Metalektro?

In december 2023 hebben we onze inzet opgehaald bij jou en je collega’s. De reacties hebben we gegroepeerd in thema’s en besproken met het LBM. Op basis van die bespreking, is er een conceptbrief gemaakt. Na nog een ronde inbreng vanuit het LBM is de brief definitief gemaakt. Je kunt de volledige lijst met voorstellen hier bekijken en downloaden.

A safe place to work

De Unie zet zich in brede zin in voor het aantrekkelijk maken en houden van de sector Metalektro. Om dit doel te realiseren zijn een goed inkomen, goede arbeidsomstandigheden en ondersteuning rondom carrière voor alle (toekomstige) medewerkers belangrijke pijlers. Onze voorstellen gaan daarom over “a great place to work” en “a safe place to work”. De Unie wil zich hardmaken voor projecten die gaan over veilig werken, je veilig voelen en veilig zijn. We willen daarmee de sector en de bedrijven een geweldige plek om te werken laten zijn.

The greatest place to work

De Unie wil je in staat blijven stellen jezelf te ontwikkelen en je te oriënteren op jouw vervolgstap in je loopbaan. Ook willen we dat je je geen zorgen hoeft te maken over je financiële toekomst. Door enerzijds adequate loonsverhogingen en stagevergoedingen en een waar-je-werkt-budget af te spreken en door anderzijds je de mogelijkheid te bieden om loopbaancoaching en financieel inzicht te krijgen. Hiermee krijg je de ruimte om keuzes te maken die passen bij jouw levensfase. Of het nu gaat om de zorg voor je (pasgeboren/geadopteerde) kind of voor een zieke naaste zorgen. De Unie wil dat dit in partnerschap gaat met je werkgever. Zonder financiële zorgen en met inzet en loyaliteit van en naar je werkgever. Ook jouw keuze om een stapje opzij of terug te doen en je kennis en kunde over te dragen aan een nieuwe generatie, kun je vanuit inzicht in je financiële situatie, met een gerust hart maken. Een generatiepact voor iedereen en een RVU voor iedereen die 45 jaar heeft gewerkt, zouden dan ineens binnen handbereik zijn. Met als ultiem doel dat De Metalektro “the greatest place to work” is.

Wat betekent de inzet van De Unie nu concreet?

 1. De Unie zet in op een loonsverhoging van 4,6% over 2024. Komt 2025 in beeld als volledig cao jaar dan is de loonvraag 9,4%. Deze verhogingen moeten voor de verandering een keer toegepast worden op alle werknemers die onder de Metalektro cao’s vallen;
 2. De Unie zet zich in om nachtwerk uit te bannen. De gezondheidswinst en productiviteitswinst zijn onbetaalbaar. Kun je als gevolg van arbeidsongeschiktheid duurzaam geen nachtwerk doen én je functie volledig uitoefenen dan mag je daar geen negatieve financiële consequenties van ondervinden;
 3. De Unie gunt iedere medewerker een waar-je-werkt-budget met in de cao vastgelegde minimumregelingen voor de vergoeding kosten woon-werkverkeer, thuiswerkvergoeding en internetvergoeding. De tegemoetkomingen in de kosten moeten minimaal op het fiscaal maximaal gefaciliteerde liggen;
 4. Oriënteer je je als leerling/student op een baan in de Metalektro, en loop je stage in de sector dan verdien je volgens De Unie een stagevergoeding die bij de ambitie van de sector past: Aantrekkelijk en hoogwaardig;
 5. In het grootbrengen van je kind, wil De Unie het partnerschap tussen ouders versterken door financiële barrières weg te nemen om aanvullend geboorteverlof én/of ouderschapsverlof op te nemen. De UWV-vergoeding voor het aanvullend geboorteverlof (maximaal 70% van het maxdagloon) aanvullen tot 100% van het feitelijk salaris. En de kosten voor ouderschapsverlof delen tussen jouw werkgever en je gezin;
 6. Werk je inmiddels al 45 jaar of meer in de sector, dan moet je, ongeacht de hoogte van je inkomen, kunnen kiezen voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Daarnaast wil De Unie dat inkomensdrempels voor deelname aan het generatiepact en RVU komen te vervallen.
 7. Naast de bestaande projecten van loopbaancoaching, financieel fit, ontwikkelvouchers en een 5x beter programma ontwikkelen voor in de Metalektro dat een sociaal (nog) veilige(re) werkplek stimuleert.
 8. De Unie zet zich in Nederland in om in alle cao’s Bevrijdingsdag een jaarlijks terugkerende feestdag te laten zijn. Inmiddels is dit al in zo’n 130 cao’s gerealiseerd. De cao Metalektro moet wat De Unie betreft cao-nummer 131 zijn waar dit in geregeld is.
 9. Na 45 jaar de Hoger Personeel-cao incorporeren in de basis cao. Er liggen ambtelijke voorstellen dit te doen. De noodzaak is hoog omdat de cao HP anders niet algemeen verbindend wordt verklaard. De Unie wil geen ongelijk speelveld voor onze achterban tussen bedrijven.

Hoe houden we je op de hoogte?

Wij  zullen op onze sociale mediakanalen – Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube – met enige regelmaat updates plaatsen over de onderhandelingen of een thema dat daarin aan de orde is.

Tot slot

Wij kijken uit naar constructieve onderhandelingen met de werkgevers en onze collega-vakbonden. Heb je een vraag of opmerking, dan kun je mailen naar metaal@unie.nl. Wil je graag één van de onderhandelaars spreken dan kun je bellen naar Wicher van der Hoef op nummer 06-5252 2023 of met Gertjan Tommel op nummer 06-5252 2034. Houd onze communicatiekanalen in de gaten. Wanneer we er met de werkgevers uit zijn, dan vragen we de leden om hun mening over het akkoord dat we met elkaar gesloten hebben.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid