De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Damen Shiprepair Rotterdam & Damen Verolme Rotterdam uitkomst overleg

28 april 2023

In aansluiting op de ledenbijeenkomst hebben wij (de vakbonden) op dinsdag 11 april 2023 een vervolgoverleg met de werkgever gehad. Hierin hebben wij nogmaals onze zienswijze op het gedoe met de veranderingen aan het functiehuis, het loongebouw en de individuele functie(-aanbieding) van werknemers bespreekbaar gemaakt.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Standpunt werkgever

Volgens de werkgever is het allemaal niet zo groot als het lijkt. Het betreft een correctie met wat achterstallig onderhoud die een heel beperkt aantal mensen raakt en daarbij wordt er niet vooruitgelopen op een algehele integratie van beide organisatiestructuren. Bij het achterstallig onderhoud zijn enkele functies opnieuw beschreven op basis van de praktijk van de werkzaamheden en samen met een HR-collega uit Vlissingen (die een cursus heeft gevolgd bij FME) opnieuw gewaardeerd. De gevolgen zijn gecompenseerd zoals in de cao Metalektro is beschreven.

Voor het hele proces heeft de ondernemingsraad (OR) al in januari 2022 positief geadviseerd en daarmee was de noodzaak om begeleidende afspraken te maken met de vakbonden niet noodzakelijk.

Standpunt vakbonden

Volgens de vakbonden en de meldingen vanuit de leden gaat het om een grotere groep werknemers die een nieuwe functiebeschrijving heeft ontvangen en waarvoor (al dan niet door een collega) al is getekend voor akkoord. In de aanloop naar deze aanbieding heeft de werkgever niet het beschreven proces vanuit de cao gevolgd.

Dit houdt onder meer in dat:

  • De FME als systeemhouder is gevraagd om de opnieuw beschreven functies te waarderen.
  • De loonsysteem experts van de vakbonden in staat worden gesteld om dit te controleren.
  • Een bezwaarprocedure wordt ingericht door de werkgever met een onafhankelijke commissie (dus niet beperkt tot alleen de leidinggevende of HR).

Verder stellen de vakbonden dat zij in een vroeger stadium betrokken moesten worden zodat zij in staat waren gesteld om begeleidende afspraken te maken waarmee niet alleen de immateriële maar ook de materiele gevolgen werden verzacht.

Uitkomst overleg

Hoewel de werkgever in het overleg zelf een aantal keren meldt dat de organisatiestructuur is aangepast, blijft de uitnodiging om alsnog te praten over iets als een sociaal plan achterwege. Dit is zeer onbevredigend!

Wat nu?

De vakbonden willen dat de werkgever de cao naleeft en zullen dit (schriftelijk) gaan vorderen. Dit proces kan een poosje duren. In de tussentijd tijd heb jij misschien hier al mee te maken en wil je hier persoonlijk verder mee.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl 

Gerelateerde berichten

Damen: Handboek

In het afgelopen jaar hebben de ondernemingsraad (OR) en jouw werkgever gesproken over de invoering van een geharmoniseerd personeelshandboek. Dat…

Word gratis lid