De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Damen: Uitnodiging ledenbijeenkomst!

21 februari 2023

Vorig jaar is jouw werkgever aan de gang gegaan met het opschonen van het functiehuis en loongebouw. Eerst heeft hij een inventarisatie gedaan door de beide versies van Damen Verolme en Damen Schiedam naast elkaar te leggen. Hieruit zijn een aantal zaken gekomen die aanpassing behoefde, samen met een paar andere knelpunten. Tot zover geen probleem…

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

De kwestie

Zonder verder overleg met vakbonden of OR is de werkgever kort na de zomervakantie van 2022 aan de slag gegaan met het oplossen van de verschillen, door werknemers individueel te benaderen en nieuwe functiebeschrijvingen te geven of anders in te delen in het loongebouw. Dit noemen wij ‘uitvoering geven aan een verandering’.

In december 2022 heeft de werkgever dit proces herhaald bij een grote, andere groep werknemers.

De voortgang

Inmiddels hebben zowel de vakbonden als de OR een brief verzonden aan de werkgever waarin ondubbelzinnig staat vermeld dat wij het niet eens zijn met deze gang van zaken! De uitvoering van de werkgever lijkt op een reorganisatie. Zolang wij geen volledige (gedocumenteerde) informatie ontvangen over deze inventarisatie, de inzet van de werkgever en de gevolgen voor alle werknemers, kunnen wij niet beoordelen of het om iets anders gaat (dan een reorganisatie).

De respons

Op woensdag 8 februari 2023 hebben wij de Managing Director, Peter Altena, een mail toegezonden met onze zienswijze en oplossing. Tot op heden hebben we daar geen reactie op ontvangen.

Uitnodiging ledenbijeenkomsten

Wij nodigen de medewerkers daarom uit om over dit onderwerp met elkaar in gesprek te gaan en je de mogelijkheid te bieden vragen te stellen aan ons.

Wij houden twee ledenbijeenkomsten in de kantine:

Woensdag 1 maart 2023
Locatie Verolme
Aanvang: 15:00 uur

Donderdag 2 maart 2023
Locatie Schiedam
Aanvang: 15:00 uur

De ondernemingsraad

De OR heeft aangegeven de bijeenkomst samen met de vakbonden te willen organiseren en de uitnodiging derhalve voor het gehele personeel open te stellen. In deze fase van het proces vinden ook wij het een goed signaal naar de achterban dat OR en vakbonden samen optrekken, ondanks hun eigen positie en rol.

We zien jou graag op één van de gezamenlijke bijeenkomsten van De Unie en de andere vakorganisaties en de OR!

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Damen: Handboek

In het afgelopen jaar hebben de ondernemingsraad (OR) en jouw werkgever gesproken over de invoering van een geharmoniseerd personeelshandboek. Dat…

Word gratis lid