De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Nieuw bod van ING, wat houdt het precies in?

15 november 2022

Nieuw openingsbod van ING, vooral oude wijn in nieuwe zakken.
Vandaag publiceerde ING het nieuwe openingsbod voor de cao-onderhandelingen. Een maand geleden boden we als samenwerkende vakorganisaties ING een witboek aan met 1300 inzendingen, afgelopen donderdag 10 november gevolgd door de openbare overhandiging van een petitie, ondertekend door 6766 medewerkers. Meer dan 500 collega’s woonden deze overhandiging bij. Bij het in ontvangst nemen van de petitie sprak HR-directeur veelbelovende woorden. ING nam dit serieus en zag in stappen te moeten zetten in het voorstel dat maandag 14 november naar buiten zou worden gebracht. Ons hart klopte dan ook vol verwachting, om het in de geest van deze tijd uit te drukken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Maar we zijn meer dan teleurgesteld. Hoewel ING het doet voorkomen alsof het voorstel een grote stap voorwaarts is, is dat een onjuiste voorstelling van zaken. We nemen hieronder de financiële aanpassingen een voor een door:

 • Salarisstijging 2023 – ongewijzigd. ING biedt voor 2023 een salarisstijging van 3,0%. Dat is onveranderd ten opzichte van het vorige voorstel.
 • Salarisstijging 2024 – op zijn best een omzetting, maar voor velen een achteruitgang
  ING biedt voor 2024 een salarisstijging van 4,0%. Dat is een procent stijging ten opzichte van het vorige voorstel. Daar staat tegenover dat in het voorstel van ING de CMU (maximaal € 1.950) wordt afgeschaft. Bedenk dat 1% bij een gemiddeld ING salaris ongeveer € 700 euro is en je ziet dat dat bepaald geen verbetering is. De maatregel werkt ook nog eens in het nadeel van de lagere salarisgroepen. 1% van € 35.000 of 1% van € 150.000 scheelt nogal wat.
 • Garantie 1,5% periodiek onderste helft schaal – verslechtering ten opzichte van nu
  Oorspronkelijk wilde ING de hele inschalige beweging discretionair maken tussen 0 en 3%. Wij gaven aan dat dat voor een flink deel van de medewerkers een verslechtering inhoudt. ING komt nu met een garantie van 1,5% voor de onderste helft van de schaal, maar dat is nog steeds een verslechtering, want de gegarandeerde individuele verhoging liggen nu op 3,0% of 2,5%. Overigens is in de cao geregeld dat de huidige systematiek in 2023 wordt gevolgd tenzij er een nieuwe overeengekomen is.
 • Verhoging budget periodiek – niet voor iedereen, willekeuring en niet bestendig
  ING wilde aanvankelijk de voorgestelde wijziging van de systematiek rond de periodiek budgettair neutraal uitvoeren, maar heeft daar nu de helft meer voor over. Ze willen sowieso graag naar meer discretionaire stappen, getuige ook het voorstel voor aanpassing van de maximale verhoging bij horizontale overplaatsing of promotie.De vakorganisaties juichen een snellere beweging door de schaal toe, maar het voorstel leidt ertoe dat niet iedereen zijn ontwikkeling in de leercurve vertaald ziet in een salarisstap. Daarnaast ligt bij een gebudgetteerde periodiek het gevaar van willekeur op de loer. Er zijn geen objectieve criteria te benoemen, want er is niet voldoende beschikbaar om aan iedereen het maximum te geven. Verder biedt een budgetsyteem geen waarborgen voor de toekomst. Dat hebben we drie jaar geleden aan den lijve ondervonden.
 • Eénmalige uitkering van € 2000,- of € 500,-.
  Het aanbod van 2.000 euro bruto wordt nu door ING aan een iets grotere doelgroep toegekend. Het betreft echter een eenmalige uitkering terwijl de leden de voorkeur geven aan een structurele salarisverhoging.
 • Thuiswerkvergoeding
  ING biedt een thuiswerkvergoeding, echter niet met terugwerkende kracht. Terwijl we al lange tijd vanuit huis werken en daarvoor nooit een compensatie hebben ontvangen. Uit het gecommuniceerde voorstel zou je kunnen afleiden dat we naar 3 euro per thuiswerk dag gaan, dat is nu niet het geval. ING zegt toe de maximaal fiscale ruimte te gebruiken, tot een maximum van 3 euro per dag. Dat is voor 2023 € 2,13 per thuisgewerkte dag.

De enige kleine vooruitgang die we zien in het bod zijn de aanvullende verlofregelingen voor ouders. Dit voorstel betreft een kleine groep medewerkers en besteedt geen aandacht aan de daardoor verdere verzwaring van de werkdruk. Over dat laatste wordt met geen woord gesproken in het voorstel, terwijl Maarten van Beek tijdens zijn speech aangaf dat duidelijk is dat ING hier wat aan moet doen.

Alles samengevat kan het nieuwe bod worden omschreven als een opgepoetste versie van het eerdere bod en representeert het op geen enkele wijze de stappen die ING ons afgelopen donderdag 10 november in het vooruitzicht stelde.

Hoe verder?

Met een inflatie die nog steeds gierend hoog is en in het licht van de aangekondigde dividendplannen, laat ING eens te meer zien slechts oog te hebben voor het aandeelhoudersbelang. De medewerkers zijn een kostenpost en ze moeten niet zeuren. We kunnen het nieuwe openingsbod en al helemaal de misleidende verpakking niet anders zien dan als een regelrechte schoffering van de medewerkers die zich met een almaar stijgende werkdruk slagen in de rondte werken om de klanten van ING een onderscheidende klantbeleving te bieden en daarmee ING succesvol te maken.

Het zal geen verbazing wekken dat we als vakorganisaties, na raadpleging van de kaderleden, in het nieuwe bod geen aanleiding zien om komende donderdag de onderhandelingen te hervatten. ING heeft ons niet goed genoeg gehoord.

Aanstaande dinsdag 22 november om 12.00 uur hebben wij ING uitgenodigd in Leeuwarden

Wij gaan ervan uit dat voor ING de medewerkers in Leeuwarden net zo belangrijk zijn als de collega’s in Amsterdam en dat de directie NL de medewerkers daar te woord zal staan. Zorg dat je erbij bent en neem al je collega’s mee. Dan laten we zien dat ook in Leeuwarden gevoeld wordt dat medewerkers al te lang onderaan bungelen.

Contact
Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen. Neem dan contact met ons op.

 

Gerelateerde berichten

ING: Verslag Periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf…

ING: Pensioennieuws III

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….

Word gratis lid