De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Bosch Transmission Technology: Terugkoppeling eerste overleg sociaal plan

08 juni 2023

Op 7 juni 2023 hebben we een eerste gesprek gevoerd met de directie over een te sluiten sociaal plan. Het gesprek was hoofdzakelijk verkennend daar Bosch nadere toelichting heeft gegeven op de reorganisatievoornemens en de te verwachten gevolgen daarvan. Reden van deze toelichting is duidelijk: het is aan ons, de bonden, om een goed sociaal plan af te sluiten dat past bij de wijze waarop de reorganisatie wordt ingezet, mits de ondernemingsraad (OR) nut en noodzaak van de voorgenomen reorganisatie onderschrijft. Die koppeling is door ons ook duidelijk aan Bosch medegedeeld.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Terugkoppeling personeelsledenbijeenkomst

Tijdens dat gesprek hebben we ook teruggekoppeld wat jullie ons in de druk bezochte medewerkersbijeenkomst op maandagmiddag 5 juni hebben meegegeven. Jullie zorgen voor de collega’s die het bedrijf moeten verlaten en wat voor hen geregeld moet worden alsook de zorgen voor de collega’s die bij Bosch blijven werken zoals de levensvatbaarheid van de new corporate business.

Inhoud sociaal plan

Bosch zal ons voor het volgend overleg voorzien van een aantal zaken waaronder inzage in de personeelsgevolgen per afdeling qua ontslag maar ook welke functies voortaan in dagdienst worden verricht alsook hun voorstellen inzake het sociaal plan. Op hoofdlijnen hebben wij van onze kant, een aantal verwachtingen ten aanzien van een kwalitatief goed sociaal plan met Bosch gedeeld.

Tot slot nog kort terugkomend op de medewerkersbijeenkomst.

Zoals gezegd waren jullie daar in groten getale aanwezig, zijn er vragen gesteld en naar elkaars zorgen geluisterd. Chapeau daarvoor. Mocht je nog nadere vragen, opmerkingen en suggesties hebben die je later te binnen zijn geschoten of komen deze of de komende weken bij je op, schroom dan niet en neem met ons contact op.

Hoe verder?

Tot zover deze korte update. Op 14 juni vindt het volgende gesprek met Bosch plaats. We blijven de leden op de hoogte houden van het verloop van de onderhandelingen over de inhoud van het sociaal plan. Met meer leden kunnen we meer bereiken.

Mening en contact

Heb je vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? Neem dan contact op met belangenbehartiger Suat Koetloe via suat.koetloe@unie.nl en/of 06-5252 2061. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid