De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis: Een update over pensioen

11 mei 2023

In dit bericht informeren wij je over de pensioenwetgeving en de pensioengesprekken die vakorganisaties en HR bij Arcadis voeren met ondersteuning van een externe pensioendeskundige.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioenwet

Nadat de Tweede Kamer in december 2022 voor de nieuwe pensioenwet heeft gestemd, is het nu aan de Eerste Kamer om hun oordeel erover te geven. De senatoren hebben al ruim 1.000 vragen gesteld en die zijn ook weer beantwoord door de minister. De verdere behandeling van de pensioenwet is naar eind mei 2023 verschoven, net voordat de huidige Eerste Kamer stopt. Meer over het pensioen(wetgevings)proces kan je hier terugvinden.

Pensioen Arcadis

De huidige pensioenregeling van Arcadis is voor drie jaar afgesloten en loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. Toen is afgesproken dat partijen voor de eindtijd bij elkaar komen om een nieuwe pensioenregeling in het kader van de nieuwe Pensioenwet af te spreken. In eerdere sessies zijn sociale partners al tot de keuze voor het pensioencontract gekomen, namelijk het solidaire contract.

In maart 2023 zijn we verder gegaan met de onderwerpen invaren en compensatie. De toelichting hierop vind je in mijn vorige nieuwsbrief. Afgelopen maandag 8 mei hebben we het gehad over de doelen van de solidariteitsreserve en de invulling ervan. Bij de solidaire regeling is een solidariteitsreserve verplicht. Jaarlijks mag er een deel van het positief overrendement en de premie worden gestort in de solidariteitsreserve. Daarnaast mag bij het invaren van de huidige pensioenen een deel van het vermogen worden aangewend voor het vullen van de solidariteitsreserve. Sociale partners willen met de solidariteitsreserve een daling van de ingegane pensioenuitkering voorkomen, eventueel met een overgangstermijn voor bijna gepensioneerden. We onderzoeken nog of er ook een gedeeltelijke inflatiebescherming uit de reserve kan worden gefinancierd. Bij het vullen van de solidariteitsreserve vanuit positief overrendement dragen alle deelnemers, slapers en pensioengerechtigden bij aan de reserve. Dat sluit goed aan bij de doelstelling van de solidaire premieregeling dat alle deelnemers op korte of langere termijn kunnen profiteren van de bescherming die de solidariteitsreserve biedt.

Op maandag 12 juni 2023 is de volgende afspraak over pensioen. Dan gaan we het hebben over de vormgeving van de uitkeringsfase en de input voor risicohouding. Ook weten we dan meer over het wetgevingstraject. Wordt dus nog vervolgd.

Meer info

Meer informatie over het huidige pensioen vind je op Het Nederlandse Pensioenfonds, kring Arcadis. Op onze website vind je ook nog wat algemene zaken waar je op moet letten bij pensioen.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en/of telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid