De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: we gaan vooruit, maar de finish is nog niet bereikt!

24 november 2023
Achmea

Op 23 november is er met Achmea de hele dag onderhandeld over de nieuwe cao. Hoewel de onderhandelingen in goede sfeer verlopen, is de voortgang helaas nog beperkt. Er is vooral lang gesproken over het onderwerpwaarderen en belonen’. In dit bericht opnieuw een update.

Word gratis lid!

 

Waar staan we nu?

 • Looptijd
  Uitgangspunt is nog steeds een nieuwe cao met een looptijd van 2 jaar.
 • Loon
  Achmea heeft opnieuw een verbeterd loonbod gedaan. Voorgesteld is om:
  – per 1 januari aanstaande de lonen en loonschalen met 5% te verhogen, maar met een bodem van 300,- euro per maand. Deze bodem van 300,- euro zorgt voor een verhoging die afhankelijk is van je schaal, en oploopt van 5% in schaal K tot 11,1% in schaal C.
  –  per 1 januari 2025 is de verhoging in het voorstel 4%.
  Gemiddeld stijgen de salarissen daarmee met 11,5% in 2 jaar.
  Daarnaast handhaaft Achmea het voorstel om de maxima van schaal I, J en K te verhogen met respectievelijk 2,5%, 5% en 7,5%.
 • Pensioen
  Achmea heeft toegezegd de huidige pensioenregeling intact te willen laten tot de invoering van de nieuwe Wtp-regeling. Over een aantal belangrijk Wtp-onderwerpen zoals het soort premieregeling (Solidair of Flexibel), de premie en de invoeringsdatum zou Achmea nu al afspraken willen maken.
  Voorgesteld is om een Flexibele premieregeling (FPR) af te spreken waarbij medewerkers zelf kunnen beslissen hoe zij hun pensioenkapitaal willen beleggen. Afgelopen vrijdag heeft Achmea aangegeven bereid te zijn om uit te gaan van een premie van 28%, met de mogelijkheid om – door een verhoging van de eigen bijdrage – ook de fiscaal maximale 30% premie in te leggen. Daarbij uitgaande van een ingangsdatum van 1 januari 2026, en onder de voorwaarde dat Achmea geen extra compensatiebudget beschikbaar stelt voor de afschaffing van de doorsneesystematiek.
 • Arbeidsduur en werktijd
  We hebben nogmaals een poging gedaan Achmea te overtuigen om medewerkers die dat wensen, meer regie te geven over hun arbeidsduur en werktijd. Helaas nog zonder resultaat. Dit terwijl uit eigen onderzoek van Achmea is gebleken dat juist medewerkers die meer dan 34 uur werken, vaak meer werkdruk ervaren. Voor ons geen verrassing. Deze groep (die nog best groot is) nu dwingen minder te gaan werken lijkt ons dan ook geen goed plan. Vooral ook omdat na onze laatste nieuwsbrief we weer veel reacties kregen dat Achmea Select geen echte oplossing biedt.
 • Overige onderwerpen
  In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven welke onderwerpen nog meer besproken zijn. Deze onderwerpen zijn gisteren niet meer inhoudelijk aan de orde geweest.

Wat vindt De Unie?

Voor ons is de uitkomst van de medewerkers enquête het uitgangspunt voor deze onderhandelingen. Het onderwerpwaarderen en belonenstaat duidelijk op één. Medewerkers vinden dit dus belangrijk. Achmea heeft opnieuw een verbeterd bod gedaan, maar ook dit loonbod lijkt nog onvoldoende om de opgelopen structurele achterstand in 2023 weer in te halen. Als Achmea tijdens de komende cao-periode de algemene loonontwikkeling wil blijven volgen en ook de opgelopen achterstand goed wil maken, dan zullen de percentages nog wel iets omhoog moeten.
Wij vinden het ook ‘ingewikkeld’ dat de verhoging van 1 januari 2024 bijna helemaalnominaal’ is. Bijna iedereen krijgt er dan namelijk 300,- euro per maand bij, en dat heeft een sterk nivellerend effect. Nu misgunnen wij de lagere schalen helemaal niets, zeker niet, maar juist de zogenaamde middengroepen kunnen ook wel ‘een steuntje in de rug’ gebruiken.

Het is goed dat er meer duidelijkheid komt over de nieuwe pensioenregeling. Daarbij concentreren wij ons nu vooral op de hoogte van de premie (die bepaalt immers voor het grootste gedeelte de uitkomst) en de manier waarop de afschaffing van de doorsneesystematiek wordt gecompenseerd. Achmea heeft tot tweemaal toe het voorstel voor de premie verhoogd. Daarmee zijn we steeds dichterbij elkaar gekomen. Ook over de rekening van de compensatie van de afschaffing van de doorsneesystematiek hebben we nog geen overeenstemming. Hierover praten we later verder, na/buiten het cao-overleg, omdat er nog veel berekeningen en dergelijke moeten worden gemaakt.

Groot struikelblok lijkt nog wel de discussie over arbeidsduur en werktijd. Daar lijken we Achmea niet te kunnen overtuigen en is zelfs het vinden van een compromis nog ver weg.

Hoe nu verder?

Voor De Unie is het belangrijk dat we tot een resultaat kunnen komen dat kan rekenen op een breed draagvlak. Wij denken dat we zover nog niet zijn. Voor wat de nieuwe pensioenregeling betreft lijken we er wel met elkaar uit te kunnen komen. De door Achmea geboden loonsverhoging moet, vooral door de ‘magereafspraken in 2023, nog wel een stuk beter worden. En over het onderwerp arbeidsduur en werktijd is de discussie nog niet afgerond.

Het overleg gaat dus nog verder. De volgende onderhandelingen staan gepland voor 4 december aanstaande. Uiteraard houden we onze leden weer op de hoogte.

Word gratis lid!

 

 

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen, stuur dan een bericht naar de belangenbehartiger, Huug Brinkers, via email huug.brinkers@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Achmea

Achmea: Nieuwe cao

Eind vorig jaar zijn de leden werkzaam bij Achmea geïnformeerd over het resultaat van de cao-onderhandelingen. In de afgelopen periode…

Achmea

Achmea: Resultaat bereikt

Op donderdag 7 december hebben we met Achmea een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao. Een resultaat dat niet gemakkelijk…

Word gratis lid