De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Update

18 november 2022

Donderdag 9 november 2022 hebben de vakorganisaties, HR en de COR van Aegon overlegd over de fusie/overname, teksten cao & sociaal plan en maand van de vakbond. Hieronder meer daarover.

Word nu gratis lid van De Unie en krijg invloed!

Fusie/overname

Directeur HR NL Clim Parren heeft ons een toelichting gegeven over de eerder aangekondigde fusie/overname en de gehouden personeelsbijeenkomsten in Leeuwarden en Den Haag. De toezichthouders en aandeelhouders moeten er hun oordeel over uitspreken en de COR van Aegon heeft ook nog geen advies gegeven. De inschatting is dat er vanaf juli 2023 daadwerkelijk gewerkt kan worden aan de fusie/overname. Er is (daarom) nu nog weinig informatie te geven over locaties, integratie-effecten zoals wijziging of verlies van functies en de arbeidsvoorwaarden. Er komt een harmonisatie met de arbeidsvoorwaarden van ASR. Over de wijze waarop, de inhoud en het tijdpad is nog geen duidelijkheid te geven. Eerst moeten de formele stappen worden gezet.

Niet alle 3600 medewerkers van Aegon NL die onder de cao vallen gaan mee naar ASR. Er blijven ongeveer 600 medewerkers achter die werkzaam zijn bij het Corporate Center en Asset Management valt er ook buiten. Voor die medewerkers zal een oplossing moeten komen als het gaat om hun arbeidsvoorwaarden uit de huidige cao en het sociaal plan.

De eerste reacties vanuit de medewerkers zijn uniform in hun verbazing over de aankondiging. Daarna varieert het erg in emotie en ratio. Er zijn er die het erg jammer vinden dat Aegon als werkgever en merk op termijn verdwijnt. Vaak hebben ze een wat langer dienstverband bij Aegon. Er zijn ook medewerkers die er wat minder zwaar aan tillen en ASR ook een mooie werkgever vinden. Hoewel bekend is dat de Nederlandse markt nog verder zou (moeten) consolideren, was niet de verwachting dat een groot onderdeel als Aegon NL zou worden verkocht. De argumenten ervoor worden na de gegeven toelichtingen wel beter begrepen. Omdat er nu nog niet zoveel bekend is, maken de meesten zich nu (nog) geen zorgen. Wel is er een brede behoefte aan nieuwe informatie.

Word nu gratis lid van De Unie en krijg invloed!

Bijeenkomst vakorganisaties

De drie vakorganisaties organiseren een digitale bijeenkomst voor de leden en de medewerkers van Aegon op dinsdag 6 december van 20.00 uur tot 21.30 uur om te spreken over de fusie/overname. We zullen stilstaan bij de te volgen formele procedures in dit soort processen en onze verwachtingen uitspreken over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en integratie van bedrijfsonderdelen. Ook onze rol als vakorganisaties en invloed van leden komen aan de orde. De leden krijgen hier nog een aparte uitnodiging voor toegezonden. Voor medewerkers van Aegon die deze digitale bijeenkomst willen bijwonen, komt de link naar de vergadering op het intranet te staan.

Publicatie cao en sociaal plan

De teksten van de nieuwe cao en het nieuwe sociaal plan zijn terug van de vertaler en klaar voor publicatie op het intranet van alle Aegon-entiteiten. Ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) verwacht dat dit nog deze maand gebeurt. Uiteraard krijg je deze nieuwe teksten ook nog van mij bij een volgende nieuwsbrief meegestuurd.

Maand van de vakbond

Eén van de zaken in de nieuwe cao, is dat medewerkers die nog geen lid zijn één jaar lang kunnen ervaren wat het is om lid van De Unie of een andere vakorganisatie te zijn. Deze actie gaat in zodra de nieuwe cao en sociaal plan worden gepubliceerd en je kunt je aanmelden vanaf dat moment tot en met 31 december 2022.

Word nu gratis lid van De Unie en krijg invloed!

Contact

Ik ben per mail te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons service center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid