De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Tata Steel: Sociaal Contract Groen Staal akkoord op hoofdlijnen

23 december 2022

De afgelopen tijd hebben De Unie en haar collegabonden onderhandeld over het Sociaal Contract Groen Staal. Tata Steel gaat over een aantal jaren een aantal fabrieken sluiten met het oog op de transitie naar groen staal, het vervaardigen van staal met behulp van waterstof.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

In het Sociaal Contract staan de regelingen die we afspreken voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de  fabrieken die sluiten als gevolg van de transitie naar groen staal. Een belangrijk uitgangspunt bij het Sociaal Contract is dat er ook na de sluitingen voor iedereen werk is binnen Tata Steel.

De hoofdreden voor het opstellen van het Sociaal Contract is dat Tata Steel de medewerkers van de betrokken fabrieken wil motiveren daar te blijven werken tot en met de laatste dag dat hun fabriek produceert. Daarnaast is het Sociaal Contract bedoeld om medewerkers te helpen ander werk te vinden na sluiting van de fabrieken, het liefst binnen Tata Steel.

Akkoord op hoofdlijnen

Op donderdag 22 december 2022 hebben we een akkoord op hoofdlijnen bereikt over het Sociaal Contract.

De onderwerpen waar we op hoofdlijnen afspraken over hebben gemaakt:

 • Het geldende werkgelegenheidspact
  De medewerkers van de fabrieken die sluiten hebben een baangarantie en krijgen na sluiting van hun fabriek een andere functie aangeboden. Daarbij behouden zij minimaal hun arbeidsvoorwaarden met de inkomensgarantie die geldt in de cao.
 • Intensieve persoonlijke gesprekken
  Tata Steel biedt intensieve persoonlijke gesprekken aan en loopbaanbegeleiding die leiden tot een gericht persoonlijk individueel (opleidings-)plan voor de toekomst. De bedoeling is hiermee vroeg in 2023 te starten.
 • Gerichte individuele maatwerkoplossingen
  Een passende regeling die helpt bij een eventuele maatwerkoplossing voor sommige individuele medewerkers voor wie een omscholings– en herplaatsingstraject niet reëel is.
 • Een blijfpremie
  Om medewerkers te stimuleren bij Tata Steel te blijven werken, totdat hun fabriek over een aantal jaren daadwerkelijk sluit.

  • € 40.,- bruto voor alle medewerkers van de Kooks- en Gasfabrieken 1 en 2 en Hoogovens 6 en 7 bij de eerste sluiting.
  • Daarnaast € 20.000,- bruto voor de medewerkers die daarna nog doorwerken tot de sluiting van de tweede fabriek.
  • De start van de uitbetaling van deze blijfpremies is 5 jaar voor sluiting:
   – 50%, in 4 gelijke termijn
   – 50% op het einde, bij de sluiting van de fabriek
  • Deze bedragen worden verhoogd met toekomstige structurele cao-verhogingen.
  • Deze regeling geldt ook bij de (gedeeltelijke) sluiting van de Sinterfabriek. Bij de Dolomietsteenfabriek geldt deze regeling ook, met het verschil dat sluiting eerder plaatsvindt, wat effect heeft op de genoemde termijnen.

Hoe de afspraken er precies uit komen te zien is nu nog niet bekend. Vanaf januari 2023 gaan we deze afspraken verder in detail uitwerken. Zodra daar mee over bekend is, worden de leden daarover geïnformeerd.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Hans Korver, via hans.korver@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid