De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis: Pensioenbesprekingen Arcadis

05 september 2023

Met dit bericht  informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je over de pensioenbesprekingen bij Arcadis.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioen

Tot aan de zomer heeft De Unie met Arcadis en vakorganisaties in een aantal bijeenkomsten onder begeleiding van een gezamenlijke externe pensioenadviseur een aantal voorlopige keuzes gemaakt. Zo kwamen we tot het solidaire pensioencontract, hebben we het principebesluit genomen om de bestaande pensioenen ‘in te varen’ en is de compensatie besproken voor degenen die er mogelijk nadeel van ervaren. Met het doornemen van de vulling en werking van de solidariteitsreserve, vormgeving van de uitkeringsfase en de input voor de risicohouding hebben we alle inhoudelijke onderdelen van de pensioenregeling behandeld. Daarna konden we het pensioenfonds in de zomerperiode berekeningen laten maken.

Uitkomsten

Op donderdag 31 augustus zijn we door de van het fonds ontvangen uitkomsten van de berekeningen gegaan. Gelukkig had onze pensioenbegeleider een selectie gemaakt van de 178 pagina’s aan berekeningen. Kort gesteld hebben we de bevestiging gekregen dat we met onze voorlopige keuzes goed uitkomen. Een paar uitkomsten licht ik er even uit. Het gebruik van spreiden van tegenvallers in de uitkeringsfase zorgt voor fors lagere kortingskansen en lagere kortingen. Door de solidariteitsreserve worden ingegane uitkeringen vanuit de reserve aangevuld tot het niveau van het jaar daarvoor als de nominale uitkering van pensioengerechtigden in het lopende jaar daalt. We denken dat met ongeveer 2,5%-5% bij invaren al voldoende reserve hebben om de door ons gewenste zekerheid in te bouwen.

Transitieplan

De Pensioenwet bepaalt dat Arcadis de keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de wijziging van de regeling en de wijze waarop wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten vastlegt in een zogeheten transitieplan. Het transitieplan bevat de verantwoording waarom sprake is van een evenwichtige transitie. Verder wordt in dit transitieplan aangegeven of deelnemers nadeel ondervinden van de afschaffing van de leeftijdsonafhankelijke opbouw. Als er sprake is van nadeel wordt dit in dit transitieplan beschreven op welke wijze en in welke mate zij daarvoor worden gecompenseerd. In komende bijeenkomsten nemen we iedere keer een paar hoofdstukken door van het transitieplan om uiteindelijk alles erin beschreven te hebben.

De pensioenwet stelt ook dat als er sprake is van een vereniging van pensioengerechtigden en/of een vereniging van gewezen deelnemers die een substantieel deel van de populatie vertegenwoordigen, dat deze verenigingen in de gelegenheid gesteld moeten worden om te worden gehoord of schriftelijk inbreng te kunnen geven op dit transitieplan. Met de Vereniging van gepensioneerden van Arcadis (VGA) gaan we daarom afspraken maken om dit hoorrecht samen nader in te vullen.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze nieuwsbrief? Neem dan contact met de belangenbehartiger Emanuel Geurts op via emanuel.geurts@unie.nl en/of telefonisch via 06-52522074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851963.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid