De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Shell: Uitnodiging medewerkersbijeenkomst

13 juli 2023

In januari 2022 is De Unie in beeld gekomen bij een groepje buiten-cao-ers bij Shell. De loonontwikkeling van de buiten-cao-ers is namelijk de laatste 10-15 jaar mager geweest. Zeker als je dat afzet tegen de medewerkers van Shell die wel onder de cao vallen.

Werk jij bij Shell? Word lid van De Unie!

 

Wat hebben we gedaan?

Vorig jaar heeft het groepje buiten-cao-ers – onze kaderledengroep – en ik de onvrede hierover een aantal malen neergelegd bij HR van Shell. Dat leidde niet tot een concrete actie van de kant van de werkgever.

Kortom, met alleen praten kwamen we er niet. De Unie heeft daarom samen met de kaderledengroep een enquête uitgezet onder haar leden om te polsen tot welke actie zij bereid waren. De resultaten van de enquête werden rond de jaarwisseling bekend. Onze leden spraken uit dat ze via een ludieke actie Shell een signaal wilden geven dat de buiten-cao-ers nu toch echt een substantiële loonsverbetering van Shell verwachten.

Alleen het houden van de enquête sorteerde al effect. De kaderledengroep werd begin januari 2023 weer uitgenodigd door de top van Shell. En in februari verbeterde Shell inderdaad de lonen voor de buiten-cao-ers aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren.

Na de loonstap van februari 2023

Wij komen bij vele bedrijven en sectoren over de vloer. De loonstap die Shell heeft toegepast voor de buiten-cao-ers is niet slecht. Maar zeker ook niet geweldig.

Dat blijkt ook uit de reacties die wij hebben gekregen op de tweede enquête die is uitgezet. In deze tweede enquête hebben we de leden gevraagd wat zij vonden van de loonstap van Shell. De rode lijn uit de reacties: de loonstap is best okay, maar toch ook wel aan de lage kant. Zeker gelet op de gestegen kosten in de afgelopen 10-15 jaar. Daarnaast vragen velen zich af hoe de verbetering van het loon en andere arbeidsvoorwaarden er de komende jaren uit zal zien. Velen vrezen dat dit een eenmalige stap is van Shell.

De vraag is daarom nu: Hoe verder?

Voor De Unie is het van belang dat we voor voldoende betalende leden bij Shell de belangen kunnen behartigen. Alleen als we ons breed organiseren, kunnen we indruk maken op Shell om echt in gesprek te gaan over de arbeidsvoorwaarden.

Uitnodiging medewerkersbijeenkomst

De Unie en de kaderledengroep nodigen je uit voor een online bijeenkomst voor betalende leden, light-leden en elke andere geïnteresseerde Shell-medewerker, die niet onder de cao vallen. Nodig dus vooral je collega uit om mee te doen aan de online bijeenkomst! De bijeenkomst vindt plaats op:

Donderdag 24 augustus 2023
Aanvang: 13:30 uur
Online via MS-Teams

De leden hebben een uitnodiging ontvangen voor de online bijeenkomst. Ben je geïnteresseerd om de online bijeenkomst bij te wonen stuur dan een bericht.

In deze bijeenkomst kun je aangeven welke wensen je hebt ten aanzien van jouw arbeidsvoorwaarden en wat je graag ziet dat De Unie voor je gaat doen. In de bijeenkomst wordt aangegeven wat De Unie voor haar leden kan betekenen.

Een uitkomst van de bijeenkomst kan zijn dat we gaan inzetten om een cao Hoger Personeel af te spreken. “Hoger Personeel” is misschien geen goede naam, omdat ook andere groepen Shellmedewerkers niet onder de cao Shell vallen. Maar daar bedenken we dan wel een passende naam voor. In de online bijeenkomst legt de belangenbehartiger Hans Korver uit wat een cao Hoger Personeel inhoudt en hoe het proces verloopt om tot zo’n cao te komen.

Er is helaas geen garantie dat het ons lukt om met de werkgever structurele, geborgde afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden. We zitten immers nog niet aan tafel bij Shell.

Hoe meer betalende leden we hebben, hoe groter de kans dat het ons lukt om bij Shell aan tafel te komen.

Werk jij bij Shell? Word lid van De Unie!

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of bel met 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Shell: Reactie Shell op petitie

Op dinsdag 19 december 2023  is er door de belangenbehartiger Hans Korver met twee  kaderleden een petitie overhandigd aan de…

Word gratis lid