De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Philips: Eindbod

29 maart 2023

Wij hebben Philips verzocht om het eindbod in te trekken en met ons opnieuw te gaan onderhandelen om een beter resultaat te bereiken voor een nieuwe cao. Hiermee hebben we Philips duidelijk gemaakt dat we een substantieel hogere loonsverhoging willen hebben dan in hun eindbod stond vermeld.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Op vrijdag 24 maart heeft Philips ons formeel laten weten dat het eindbod is ingetrokken en dat zij graag met ons verder willen onderhandelen. We zijn zeker blij met deze stap van Philips en we zijn bereid om terug te gaan naar de onderhandelingstafel.

Kennismakingsgesprek met CEO Philips

We hadden al een kennismakingsafspraak gepland met de nieuwe CEO van Philips, Roy Jakops, op 31 maart a.s. In het verlengde hiervan zullen we met Philips het overleg voor een nieuwe cao herstarten. Op die dag verwachten we geen concrete inhoudelijke afspraken te maken, maar wel een nieuw vervolgtraject om een nieuwe cao af te stemmen.

Merkwaardige uitleg van Philips

Intussen hebben we begrepen dat Philips via een interne mailing een uitleg heeft gegeven (“gemiddeld 7% in 2023”) over de inhoud van het eindbod zoals zij het zelf zien. Zonder verder in te gaan op hun zienswijze, kunnen we je vertellen dat wij ons daarin niet herkennen. Dat zul jij vast ook beamen als jij onze uitleg over de inhoud van het eindbod naast die van Philips legt.

Signaal van leden kwam goed over!

Het duidelijke signaal van de uitkomst van de ledenraadpleging, heeft ons geholpen om Philips te laten inzien dat het eindbod onacceptabel was en dat jullie ons vragen een beter resultaat voor de medewerkers moeten bereiken.

Vervolgtraject

We blijven de leden op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Laat je collega’s die nog geen lid is bij De Unie dit bericht ook lezen. Zo kunnen zij ook zien dat het lidmaatschap bij vakbond De Unie een grote invloed heeft op het bereiken van een betere cao bij Philips.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Suat Koetloe via suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid