De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Een nieuw loonbod van jouw werkgever!

18 april 2024

Op 17 april hadden we de vierde onderhandelingsronde met UWV. Er zijn nieuwe voorstellen op tafel gekomen vanuit de werkgever inclusief een nieuw loonbod. We hebben uitgelegd dat dit nieuwe loonbod in combinatie met de langere looptijd die het UWV voorstelt niet voldoende is om daarmee een onderhandelingsresultaat vast te leggen. We hebben aan beide kanten ons uiterste best gedaan om nader tot elkaar te komen, maar het was nog niet genoeg om nu een resultaat aan jullie voor te leggen. Wil je weten wat er voorgesteld is? Lees dan verder en laat ons horen wat je ervan vindt.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Voorstellen waar het UWV op gereageerd heeft

Loon en looptijd
UWV stelt voor een looptijd van 17 maanden, van 1 mei 2024 t/m 30 september 2025
Met een loonsverhoging:

  • Per 1 juli 2024 – 4%
  • Per 1 januari 2025 – 1%

Dat is 3,5% op 12 maanden basis.
Ze willen het minimumloon verhogen naar € 16,-.
Wij hebben 6% gevraagd op 12 maanden basis.

Internetvergoeding van € 30,- per maand
In antwoord op een voorstel van De Unie om een internetvergoeding toe te kennen heeft het UWV dit nu voorgesteld. Ongeacht de omvang van je dienstverband. Netto uitbetaald zolang dit fiscaal mogelijk is.

De waarde van die € 30,- netto verschilt per salarisschaal. Gemiddeld genomen kunnen we zeggen dat het salaris daarmee met 1% stijgt. Enerzijds bouw je er geen vakantiegeld en geen pensioen over op, anderzijds hoef je er geen inkomstenbelasting meer over af te dagen. Deze vergoeding heeft voor parttimers en mensen in lagere salarisschalen nog meer impact.

Reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer verhogen met € 0,02 naar:

  • € 0,23 voor fietsen/wandelen
  • € 0,19 voor ander vervoer

De discussie over de reiskostenvergoeding wordt gevoerd langs twee lijnen, de hoogte van de vergoeding en het aantal gereisde kilometers dat wordt vergoed. De reactie van UWV hierop is dat duurzaamheid voor UWV erg belangrijk is. UWV moet vanaf 1 juli 2024 CO2 rapportages inleveren en aantonen dat de uitstoot actief wordt teruggedrongen. UWV streeft er daarom actief naar om mensen uit de auto te krijgen door voldoende middelen aan te bieden om voor CO2 neutrale reisopties te kiezen.

Hybride werken: Wat ons betreft is het dan logisch om de rechten van medewerkers om thuis te werken te verstevigen. Niet iedereen woont dichtbij kantoor of in een streek met goed openbaar vervoer. De meeste CO2 winst boekt UWV als deze medewerkers niet gedwongen worden te reizen indien het voor hun werk niet noodzakelijk is. Bij veel UWV-onderdelen gaat het goed, maar er zijn ook onderdelen waar het aantal verplichte kantoordagen toeneemt.

Thuiswerkplek terugbetalingsregeling
Hier wordt een afbouwstaffel in opgenomen. Die ervoor zorgt dat je niets meer hoeft terug te betalen als je 2 jaar of langer in dienst blijft na het moment van aanschaf van de thuiswerkplek.

Loondoorbetaling bij ouderschapsverlof
UWV vult per 1 januari 2025 het betaalde aanvullend geboorteverlof, het betaalde ouderschapsverlof en het betaalde adoptie- en pleegverlof van 70% aan tot 100%.

Functiehuis
UWV stelt nog steeds voor dat we als cao-partijen al afspreken dat we zullen overgaan naar functiehuis het rijk. Ze geven wel aan dat ze afstemming willen met de vakbonden over de ontvangen signalen over de huidige functiebeschrijving/indeling en waardering. Dat is voor ons niet voldoende. Het is voor vakbonden nog te vroeg om toe te zeggen dat we zullen overgaan. Wij hebben aangegeven dat de volgende stappen aan de orde zijn, voordat we verder kunnen praten over mogelijke verandering van het functiehuis:

  • Er wordt toegevoegd aan de cao dat cao-partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gekozen functiesysteem.
  • Er wordt toegevoegd aan de cao welk functiesysteem van toepassing is.
  • De bezwaar- en beroepsprocedure, zoals deze beschikbaar hoort te zijn in het huidige functiesysteem, wordt op de juiste wijze in de cao opgenomen.
  • Er komt een oplossing, gezamenlijk met vakbonden, voor de huidige meldingen die we hebben ontvangen.
  • Daarna staan we open om verder te praten voor een mogelijke overgang naar een ander functiehuis.

Sociaal plan
Ons voorstel om dit ongewijzigd te verlengen is overgenomen.

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd
UWV stelt nu voor om deze mogelijkheid vast te leggen in de cao, maar alleen wanneer dit op verzoek van de werkgever gebeurt. Wij hebben aangegeven dat we het belangrijk vinden dat beide partijen het verzoek kunnen doen, maar dat natuurlijk zowel werkgever als werknemer hiermee akkoord moeten gaan.

Voorstellen waar het UWV in het geheel niet in meegaat

Workation
Wij hebben voorgesteld een studie uit te voeren of het bij UWV mogelijk en passend is om medewerkers toe te staan gedurende een deel van het jaar vanuit het buitenland te werken. Al maak je het maar mogelijk om aansluitend aan de vakantie twee weken langer te blijven waarbij je overdag, online werkt.

UWV wil hier geen afspraken over maken, zij voorzien voornamelijk problemen en bezwaren. We hebben geantwoord dat De Unie daarom juist een studie wil uitvoeren.

5 mei
Wij hebben voorgesteld om elk jaar (en dus niet alleen in de lustrumjaren) 5 mei als feestdag te vieren. Wij hebben UWV een overzicht gestuurd van een lijst met bedrijfstakken en bedrijven die hierin een voorbeeld zijn. Het betreft meer dan 100 cao’s waaronder de cao Rijk en de Gemeenten-cao. Wij kregen als antwoord dat UWV al genoeg vrije dagen heeft. Dit is wat ons betreft geen goed antwoord, wij kunnen ons niet voorstellen dat UWV de laatste organisatie wil zijn die het belang van 5 mei wil onderstrepen.

RVU
De RVU maakt het de werkgever mogelijk om medewerkers die vrijwillig vervroegd met pensioen gaan hiervoor een (beperkte) tegemoetkoming te betalen. Deze fiscale regeling loopt af op 31 december 2025. UWV geeft aan dat dit niet past bij UWV omdat er veel vacatures zijn en het problematisch is om deze in te vullen. Bovendien is het beleid van UWV juist om medewerkers fit en vitaal te houden. Dit is een herhaling van de vorige cao-onderhandelingen.

Werkdruk
UWV geeft aan dit geen cao-onderwerp te vinden voor cao-overleg.

36-urige werkweek
UWV wil hier geen afspraken over maken omdat dit zal leiden tot meer vacatures die vanwege de arbeidsmarktproblematiek waarschijnlijk niet ingevuld kunnen worden.

Conclusie

Op onderdelen kan De Unie afspraken maken met UWV. Maar op de belangrijkste onderwerpen, structurele salarisverhoging en functiewaardering zijn we er nog niet. We zijn wel een stap dichterbij gekomen. We zijn benieuwd hoe jij aankijkt tegen het huidige voorstel. Hoe waardeer jij de internetvergoeding van € 30,- netto? Hoe kijk je aan tegen het huidige loonbod in combinatie met de looptijd van het UWV? Wat vind jij van het complete plaatje? We hebben afgesproken om deze informatie op te halen bij onze achterban. Zodat we weten waar onze ruimte is. Je kunt ons dat hier laten weten. We hebben UWV gevraagd om nog eens goed en creatief te kijken naar de voorstellen op loon en looptijd. Op woensdag 25 april zijn de volgende onderhandelingen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl of naar inge.de.vries@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

UWV: teken de petitie!

Deze zomer vragen we de medewerkers van UWV om de petitie te tekenen. We willen dat zoveel mogelijk UWV medewerkers…

Word gratis lid