De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Eindsituatie cao-onderhandelingen bereikt

07 december 2023
NN Group

Op 6 december 2023 hebben we het laatste cao-overleg gehad met NN Group. In dit overleg hebben we nog een aantal aanvullende afspraken kunnen maken, bovenop het voorstel dat NN op 14 november 2023 heeft gedaan.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Stemmen

In dit bericht leggen we uit wat in het overleg van 6 december is gerealiseerd. Nu is een eindsituatie ontstaan. De Unie legt het resultaat van de onderhandelingen nu aan de leden voor.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot uiterlijk op woensdag 20 december 2023.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Dit is het eindbod van NN

  • Looptijd van 2 jaar.
  • Collectieve loonsverhoging: de salarissen en salarisschalen zullen op 1 mei 2024 met 5% en op
    1 mei 2025 met 3% worden verhoogd.
  • De eenmalige uitkering wordt verhoogd van € 1.500,- netto naar € 2.000,- netto uit te betalen in januari 2024.
  • Het reistijdcriterium wordt aangepast. Het reistijdcriterium is relevant als je werk wordt verplaatst naar een andere locatie of als je op een passende functie op een andere locatie wordt geplaatst, waardoor jouw reistijd langer wordt dan 1,5 uur enkele reis. Je kunt dan een beroep doen op het sociaal plan indien je verplicht wordt om meer dan 1 dag per week op je nieuwe standplaats te werken. (Dit was bij 3 dagen of meer).
  • De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar € 35,- per maand.

NN heeft ook geluisterd naar het bezwaar van De Unie dat de salarisgroei door individuele salarisverhogingen (de april-verhogingen) tot een te lang groeipad leidt. NN heeft toegezegd voor 1 juli 2024 met vakorganisaties afspraken te willen maken over verhoging van de individuele salarisverhoging zodat medewerkers sneller naar het maximumschaalsalaris groeien. Deze versnelling zal vooral medewerkers die laag in de salarisschaal worden betaald kunnen helpen. Deze afspraak staat niet in het eindbod omdat het onvoldoende concreet is.

Eindsituatie

Hiermee is een eindsituatie bereikt in de onderhandelingen. De Unie legt het voorstel voor aan de leden. Het volledige voorstel van NN kun je hier lezen. De mening van De Unie is ook bij het voorstel vermeld. Er zijn ook veel punten uit onze voorstellenbrief niet gerealiseerd. Dat is spijtig, De Unie had in overleg met de leden ook verbetervoorstellen gedaan die ook in het belang van de werkgever zijn. We hadden gehoopt hier meer in te kunnen bereiken.

En verder

Het woord is nu aan de leden. Indien de leden van De Unie met dit voorstel akkoord gaan dan zal De Unie de cao ondertekenen. Wordt het voorstel afgewezen dan bespreken we met de leden welke vervolgacties genomen kunnen worden.

Op 21 december 2023 ontvangen de leden een bericht met de uitslag van de stemming.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen. Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

NN Group

NN Group: uitslag stemming cao

De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met het eindbod dat NN op 6 december 2023 heeft uitgebracht….

Word gratis lid