De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie: een nieuwe cao KRLI

15 maart 2024

Op 1 juni 2024 loopt de huidige cao af. Alle partijen willen een nieuwe cao met elkaar overeenkomen. Daarvoor zijn inmiddels een aantal cao-overleggen gepland: op 18 april, 23 mei en 13 juni aanstaande. In dit bericht informeren wij je welke cao-voorstellen wij, als De Unie, denken te gaan indienen en wat de leden daarvan vinden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De concept cao-voorstellen van De Unie:

Looptijd
De Unie wil een nieuwe cao afspreken met een looptijd van 1 jaar, van 1 juni 2024 tot en met 31 mei 2025.

Inkomen
Wij willen de huidige cao verlengen met een goede en redelijke loonsverhoging waardoor de koopkracht verbetert.

  • Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in haar meest recente raming aangegeven dat (zonder de geprognotiseerde collectieve cao-stijging van 6,0%) de koopkracht in 2024 daalt met 3,3%. Vanuit de huidige cao hebben we in 2024 een structurele verhoging van 2,0% op 1 januari 2024 afgesproken. Voor het handhaven van de koopkracht in 2024 hebben we 1,5% nodig.
  • In 2025 zou de koopkracht volgens hetzelfde CPB dalen met 4,0%. De door ons voorgestelde looptijd van de cao is tot 1 juni 2025 waardoor 2,0% per 1 januari 2025 leidt tot koopkrachtbehoud.
  • Ook merken wij op dat de koopkracht in de jaren 2022 en 2023, als we rekening houden met de gemaakte loonafspraken in de cao, met 2,0% is gedaald.
  • Tenslotte wensen we een koopkrachtverbetering van 1,5% te realiseren.

Op grond van deze benadering willen wij een structurele loonsverhoging voorstellen van in totaal 7% (1,5% + .2,0% + 2,0% + 1,5%).

De Unie wil dus zoals je ziet, de koopkracht verbeteren. De mate waarin dit kan of lukt hangt natuurlijk ook af van de bedrijfseconomische gang van zaken bij de bedrijven in de sector. Wat wij van de werkgevers (bijna altijd standaard) horen, ook in deze sector, is dat de bedrijfseconomische situatie bij veel bedrijven in de sector lastig is en ‘uitdagendzijn te noemen.
Graag vernemen we van onze leden hoe zij dat zien en of zij, daarmee rekening houdend, van mening zijn dat er bij het bedrijf, naast de reparatie van de koopkracht met 5,5%, ook ruimte is om de koopkracht te verbeteren met 1,5%.

Andere voorstellen:

  1. Wij willen in de cao de minimum fiscale reiskostenregeling opnemen; ook voor kilometers onder de 10 en de kilometers boven de 30.
  2. Wij wensen een thuiswerkvergoeding in de cao op te nemen van € 3,96 per dag.
  3. Wij stellen voor dat het huidige persoonlijke opleidingsbudget (€ 1.000 per 3 jaar) meer onder de aandacht van werkgevers en werknemers wordt gebracht.
  4. Partnerverlof. Wij stellen voor dat de werkgever het inkomen over de eerste 9 weken ouderschapsverlof aanvult tot 100%.
  5. Wij stellen voor dat het voor de werknemer mogelijk is dat de huidige functie ook kan worden uitgeoefend in een 4-daagse werkweek. Deze mogelijkheid kan er voor zorgen dat de balans werk en privé substantieel wordt verbeterd.
  6. In het kader van diversiteit, gelijkheid en inclusie stelen wij voor een aantaltraditionele’ (Christelijke) feestdagen flexibel te maken.

 

Wat vind jij?

We willen onze leden vragen wat zij van deze voorstellen vinden. Herken je je in deze voorstellen? En wat we natuurlijk ook willen weten is of er nog andere voorstellen zijn die we zouden moeten opnemen in onze cao-voorstellenbrief.

Contact

Je kunt je reactie mailen naar de belangenbehartiger Jan Admiraal via jan.admiraal@unie.nl  Ook als er andere vragen zijn, kun je deze via dit e-mailadres stellen.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid