De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ICK: Leden hebben ingestemd met eindbod

02 mei 2023

Op woensdag 29 maart 2023 zijn we met werkgevers in gesprek gegaan over het eindbod van werkgevers voor de ICK-cao. Dit overleg heeft inhoudelijk geen nieuw eindbod opgeleverd. De tekst van het eindbod is op ons verzoek wel iets gewijzigd. Bij het onderdeel duurzame inzetbaarheid is er iets meer tekst gewijd aan de bedoeling van werkgevers.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in!

 

Hierna volgde de ledenraadpleging en kon er tot en met 27 april 2023 worden gestemd. De leden van De Unie hebben in meerderheid vóór het eindbod gestemd.  Onze leden hebben wel de opmerking gemaakt dat zij het verschil tussen het loonbod en de inflatie als een vraagstuk (blijven) zien.

De stemming bij CNV Vakmensen heeft opgeleverd dat ook daar is ingestemd met het eindbod. Dat maakt dat er sprake is van een nieuwe ICK-cao met twee vakorganisaties en werkgevers. De tekst van de nieuwe cao kan nu worden opgemaakt en ondertekend. Vooruitlopend hierop kunnen werkgevers de salarisverhoging nu (gaan) toepassen. Zodra de nieuwe cao-tekst klaar is, wordt deze verzonden aan de leden.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit via gerard.van.der.lit@unie.nl of bel 06-5252 2010.

 

Gerelateerde berichten

ICK: Nieuw gesprek cao

Afgelopen dinsdag 7 maart 2023 hebben we een gezamenlijke digitale ledenvergadering gehad over de stand van zaken met betrekking tot…

Word gratis lid