De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MITT: Van alles wat

07 februari 2023

Met dit bericht informeer ik je over de komende onderhandelingsronde voor de cao MITT, pensioenontwikkelingen, MOI-kalender en de pilot arbeidsmarktcommunicatie.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in!

 

Onderhandelingen cao MITT

In december 2022 hebben vakorganisaties en werkgevers in de MITT voor het laatst onderhandeld over met name loon en het generatiepact. Toen zijn we er niet uitgekomen. De verschillen waren te groot tussen wat werkgevers boden en vakorganisaties vroegen. Daarna zijn vakorganisaties en werkgevers terug gegaan naar hun achterban. In verschillende bedrijven zijn daarna gesprekken op gang gekomen over het uitblijven van een nieuwe cao en de te nemen actie(s). Aanstaande dinsdag 14 februari 2023 gaan we weer met elkaar in gesprek over de nieuwe cao MITT. Hopelijk leidt dit tot een doorbraak van de huidige impasse en op weg naar een nieuwe cao MITT.

Pensioen

De 2e Kamer heeft in december 2022 voor de nieuwe pensioenwet gestemd. Nu is het aan de 1e Kamer om hun oordeel erover te geven. Op 17 januari 2023 zijn ze begonnen met de behandeling van de wet. Meer hierover kan je terugvinden op https://www.werkenaanonspensioen.nl/.

Ook het bedrijfstakpensioenfonds MITT houdt zich bezig met het informeren van haar deelnemers. Zo legt het fonds uit wat het nieuwe pensioenstelsel betekent voor jouw inkomen voor later via https://www.pensioenfondsmitt.nl/de-toekomst-van-uw-aow-en-pensioen/.

De vakorganisaties en werkgevers zijn onderling en ook met het pensioenfonds periodiek in gesprek over actuele pensioenzaken en de nieuwe pensioenregeling. Zo hebben we recent gesproken over de financiële positie van het fonds, de premie en opbouw in 2023 en toeslagverlening. Donderdag 20 april staat er weer een nieuw overleg met alle partijen gepland, dus wordt vervolgd.

MOI

Zin en tijd om je te verder te ontwikkelen? Neem een kijkje op de moi.-kalender en reserveer een plekje in jouw agenda. Wat denk je bijvoorbeeld van de Workshop Ongewenste omgangsvormen of doe je mee aan de Internationale dag van de slaap? Er is voor ieder wat wils dit kalenderjaar.

Pilot arbeidsmarktcommunicatie

Veel werkgevers in onze branche hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt door onder andere seizoensinvloeden, vergrijzing en een onbekend imago. De Unie is een initiatief gestart om met een zestal werkgevers uit verschillende MITT-onderdelen te komen tot een toolkit arbeidsmarktcommunicatie. Deze toolkit kunnen bedrijven gebruiken bij wervingsactiviteiten en promotie van het werken in de sector. De deelnemende bedrijven worden nu benaderd voor interviews over hun arbeidsmarktvraagstukken. Zodra de toolkit klaar is, laat ik het je weten.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht,  neem dan contact op met Emanuel Geurts (belangenbehartiger) via 06-5252 2074 of via  emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid