De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Heineken Nederland: cao update

13 november 2023

Op dinsdag 7 november 2023 is er weer een cao-onderhandelingsronde geweest. Heineken heeft eerst een overzicht gepresenteerd van de verschillende onderwerpen die besproken worden op de centrale tafel van de cao. Het is goed om te zien dat er diverse punten zijn waar we overeenstemming lijken te hebben, maar de gezamenlijke bonden hebben aangegeven dat de basis ligt in een overeenkomst op de looneis.

WORD LID

 

Inkomen

In het vorige overleg hebben de bonden al aangegeven dat het inkomen belangrijk is en heeft De Unie / MHO Heineken gereageerd op het feit dat Heineken hierin geen stap wilde maken. Aangegeven is dat er beweging mogelijk is en dat wij daar constructief in staan indien Heineken ook bereid is om een significante stap te maken.

Afgelopen dinsdag heeft Heineken haar bod verhoogd door naast de eerdere structurele 5% ook structureel € 1.000,00 te bieden. Hierdoor is de verhoging voor hogere salarisschalen procentueel kleiner dan voor de lagere schalen.

Wij waarderen dat Heineken in deze ronde een kleine stap heeft gemaakt echter het gat met de looneis is voor ons, evenals voor de andere betrokken bonden, nog te groot.

Voor De Unie / MHP Heineken is de looneis gebaseerd op de opgelopen koopkrachtachterstand in de afgelopen cao-looptijd. Alle bonden hebben een eis neergelegd van dubbele cijfers. De verschillen in eisen zijn klein tussen de bonden, maar iets anders opgebouwd.

In de aflopende cao-periode is er marginaal verhoogd (1,5% en 2%) ten opzichte van de inflatie en de gemiddelde loonstijging in de markt.

Alle 4 de bonden zijn het hierover eens en gezamenlijk hebben we aan Heineken aangegeven dat alle onderwerpen belangrijk zijn, maar dat er eerst overeenstemming over het salaris moet zijn voordat die andere onderwerpen, inclusief de MMRP, af te ronden zijn.

MMRP

Heineken heeft in de eerste helft van 2023 een enquête gehouden onder het personeel gevolgd door focusgroup interviews.

Heineken interpreteert de uitkomst dat veel mensen in de middelste salarisschalen (20 – 25) behoefte hebben aan een flexibele beloning. Met name collega’s die uit andere OpCo’s komen, zijn een bonusregeling gewend en vinden het vreemd dat deze niet bestaat onder de Nederlandse Heineken cao’s. Daarnaast zegt Heineken dat in de FMCG het niet gebruikelijk is dat de functies bij HNS, HNC en Group die op dit niveau zitten, onder een cao vallen.

Op zich herkent De Unie / MHP Heineken de behoefte om met meer flexibiliteit in de salarisregeling te gaan werken; het is al een oude wens van ons, en zelfs een cao-afspraak, om hierover te gaan praten. Echter De Unie / MHP Heineken ziet dit graag in de huidige of een nieuw gemoderniseerde cao opgenomen.

Heineken is nu min of meer eenzijdig voornemens dat er een Middle Management Reward Policy komt voor functiegroepen 20 – 30 waarmee, qua uitvoer de structuur van de Sr. Management regeling wordt gevolgd.

Er is nog niet zo heel veel informatie, maar Heineken gaat, wat wij hebben begrepen, vanaf midden november hier informatiesessies voor het personeel voor beleggen.

Wat we weten

 • Functiegroepen 20, 25 en 30 krijgen dezelfde structuur;
 • Het wordt geen cao maar een ArbeidsVoorwaardenRegeling (AVR)met een basissalaris en een bonusregeling zoals die nu voor functiegroep 30 al geldt;
  • Deze regeling hoeft alleen de instemming van de ondernemingsraad (OR) en niet van de bonden waarbij leden mogen stemmen;
  • Elk personeelslid moet deze individueel accepteren, maar er is niets te onderhandelen (dat doet de OR tot op zekere hoogte);
  • Elke nieuwe werknemer gaat automatisch de MMRP in;
  • Elke bestaande werknemer kan eenmalig kiezen tussen MMRP of in de cao blijven. Indien je kiest om onder de cao te blijven vallen, blijven vooralsnog de huidige voorwaarden inclusief een eventuele huidige bonusregeling van toepassing;
  • Elke bestaande werknemer die van functie of functiegroep verandert gaat ook de MMRP in;
  • Heineken bepaalt de jaarlijkse gezamenlijke marktconforme salarisverhoging;
  • Er komt een bonusregeling van maximaal 15%, gebaseerd op zowel bedrijfsresultaten als individuele doelen;
  • De eerste 2 jaar is er een overgangsregeling die de bonus en salarisverhoging tot op zekere hoogte garandeert.

Het voordeel dat Heineken benadrukt is dat er, in potentie, een hoger salaris mogelijk is, door de bonusregeling, dan in de cao.

Echter nadelen van dit voorstel kunnen er ook zijn waarbij met het volgende rekening moet worden gehouden:

 • De juridische bescherming van een cao is anders dan van een AVR.
  Volgens De Unie / MHP Heineken is een AVR slechter omdat er geen ledeninspraak is maar de instemming wordt gevraagd van mensen die ook afhankelijk zijn van de werkgever.
 • Indien de marktconforme salarisverhogingen die Heineken zal bieden lager zijn dan de cao-verhogingen dan zal hierdoor het MMRP-basissalaris op termijn gaan achterlopen op het cao-salaris.
 • Het basissalaris is bepalend voor:
  • Een hypotheekaanvraag: impact op de hoogte;
  • Ziekte-uitkering;
  • Pensioenopbouw;
  • Vakantiegeld;
  • De bonus die wordt uitgekeerd (immers hoe langzamer de groei, des te lager de bonus).
 • De bonus is niet zeker: In de afgelopen jaren waren er meerdere jaren dat de bonus niet of niet volledig is uitgekeerd.

Uiteraard willen we hier ook constructief aan meewerken, maar het is nog steeds de mening van De Unie / MHP Heineken dat een bonusregeling heel goed in een cao op te nemen is en dat hier ook over te onderhandelen is.

De volgende onderhandelingsronde is op donderdag 7 december. Wij zijn in afwachting wat Heineken ons dan te bieden heeft.

Wil je ons meer steunen en de informatie direct ontvangen over dit hele proces, word dan lid van de De Unie.

WORD LID

Je kan hierover ook leden van onze onderhandelingsdelegatie, Janine Plaizier, René van der Ven of Pim van de Laar benaderen om antwoord te krijgen op mogelijke vragen die je nog hebt.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Sjerp Holterman. Dit kan door een e-mail te sturen naar: sjerp.holterman@unie.nl

Gerelateerde berichten

Heineken: Vernieuwd eindbod cao

Het is de afgelopen weken stil geweest omtrent de cao-onderhandelingen, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is! Inmiddels…

Heineken: Ledenvergadering

De leden van Heineken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale ledenbijeenkomst waarin de onderhandelingsdelegatie van De Unie/MHP…

Word gratis lid