De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Cao-enquête

29 augustus 2023

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over het betrekken van alle medewerkers bij deze onderhandelingen. In de afgelopen periode hebben verschillende panelgesprekken plaatsgevonden waarin de cao-thema’s zijn geïnventariseerd.

Word gratis compleet lid!

 

Enquête

De volgende stap in het onderzoek is een enquête onder alle medewerkers van Achmea. De vragenlijst is door onafhankelijk onderzoeksbureau InnerVoice opgesteld in opdracht van Achmea, De Unie en overige vakorganisaties. Deelname aan deze enquête is voor ons van groot belang omdat de resultaten bepalend zijn voor de inzet van De Unie aan de onderhandelingstafel.

De medewerkers ontvangen vandaag een uitnodiging voor dit onderzoek vanuit InnerVoice. We roepen je op om de vragenlijst in te vullen. Nadat het definitieve rapport met de enquêteresultaten beschikbaar is, wordt dit via Achmeanet beschikbaar gesteld aan alle medewerkers. Uiteraard zullen we dan ook kenbaar maken hoe De Unie de onderzoeksresultaten vertaalt naar haar inzet aan de onderhandelingstafel.

Contact

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kun je dit laten weten via huug.brinkers@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Achmea

Achmea: Nieuwe cao

Eind vorig jaar zijn de leden werkzaam bij Achmea geïnformeerd over het resultaat van de cao-onderhandelingen. In de afgelopen periode…

Word gratis lid