De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: standplaatsbeleid, nachtdiensten en voorbereiding cao-onderhandelingen

17 juli 2023

De Unie heeft regelmatig overleg met Rabobank over actualiteiten en het uitwerken van studieafspraken. Deze keer spraken we over GROW!, het onderzoek nachtdiensten, de voorbereiding van de cao-onderhandelingen en het standplaatsbeleid.

Word gratis lid!*

 

*Medewerkers van Rabobank kunnen op kosten van de bank een jaar gratis lid worden van De Unie!

Standplaatsbeleid

Jouw standplaats is belangrijk. Het bepaalt je reiskostenvergoeding en als het kantoor van jouw standplaats wordt gesloten kun je boventallig worden. De werkgever mag ook niet zomaar jouw standplaats wijzigen, het maakt onderdeel uit van je arbeidsovereenkomst. Bij Rabobank werk je veel vanuit huis en daarom hebben sommige medewerkers een standplaats geaccepteerd die verder weg ligt. Maar wat als je functie verandert en je moet toch vaker naar kantoor? Is die reistijd dan ook nog te doen? De Unie krijgt veel vragen over dit onderwerp. En de regels omtrent het vaststellen van de standplaats zijn bij Rabobank best ingewikkeld. Daarom heb ik voorgesteld om in de cao een duidelijke definitie op te nemen wat een standplaats is. Dan weet jij waar je aan toe bent en kunnen wij jouw rechten beter vaststellen.

Cao-studies
Grow!

Er zitten veel goede elementen in GROW! en het is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Maar er zijn zaken die verbetering behoeven. We praten in de cao-onderhandelingen al langer over dit onderwerp. In een werkgroep hebben we de tijd genomen om paritair (werkgever en vakorganisaties) te bespreken wat goed gaat en wat verbetering behoeft. Er was veel overlap en we zijn gekomen tot een gezamenlijk plan van aanpak. De eerste onderdelen die verder besproken worden zijn:

  • De ontwikkeling van de medewerker centraal stellen in de continue dialoog;
  • Een beter evenwicht tussen de beoordeling op prestaties, ontwikkeling en gedrag;
  • Het moment en de invloed van kallibratie;
  • Eenduidige afspraken hoe de future fit score tot stand komt.

De Unie wil graag een onderzoek naar de effecten van het volledig loskoppelen van beoordelen en belonen. Dit is onderdeel van de theorie die aan GROW! ten grondslag ligt. Maar bij Rabobank is dit onderdeel nooit doorgevoerd. De Unie houdt dit wel op de agenda.

Nachtdiensten

Een groep medewerkers bij Rabobank werkt ’s nachts. Het gaat om collega’s van de beveiligingsdienst én collega’s van de control-room. In de cao is afgesproken om een studie uit te voeren of de specifieke arbeidsvoorwaarden voor deze groep nog marktconform zijn. Ook hebben we aandacht voor de gezondheidsaspecten van onregelmatig en ’s nachts werken. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat dit zwaarder wordt naarmate je ouder bent. Er zijn gesprekken gevoerd met betrokken medewerkers over de zwaarte van de nachtdiensten en er is onderzoek gedaan naar arbeidsvoorwaarden bij andere bedrijven. De volgende stap is om een voorstel te schrijven voor cao-partijen.

Cao-voorbereiding
Battle for talent

Nederland heeft, als gevolg van de vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt. Het is belangrijk voor bedrijven om voldoende personeel te hebben, anders stijgt de werkdruk voor het personeel dat er wel is. Er spelen in grote lijnen twee vraagstukken:

  • Hoe houd je je huidige personeel gemotiveerd en voldoende geschoold voor de ontwikkelingen binnen het bedrijf?
  • Hoe ben je op de arbeidsmarkt een aantrekkelijke werkgever die nieuw personeel aan kan trekken?

De komende periodieke overleggen verzamelen we informatie over dit onderwerp en wisselen we ideeën uit. Dit onderwerp zal waarschijnlijk een onderdeel van de cao-onderhandelingen worden.

Voorstellenbrief De Unie

De Rabobank cao loopt af op 30 juni 2024. Dat lijkt nog ver weg. Maar De Unie wil tijdig beginnen met de voorbereiding. De start van elke cao-onderhandelingen is altijd om te onderzoeken wat er leeft onder de medewerkers. Hier beginnen we na de vakantie mee. Er worden nu voorbereidingen getroffen om over de onderwerpen verlofdagen en salaris de mening van de leden te peilen. Over welke andere onderwerp zou jij de mening van je collega’s willen weten? Heb jij ideeën, neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen aan: inge.de.vries@unie.nl.

Word gratis lid!*

 

*Medewerkers van Rabobank kunnen op kosten van de bank een jaar gratis lid worden van De Unie!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid