De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Samengaan met a.s.r.

08 juni 2023

In dit bericht informeren wij je over de voortgang van de samenvoeging van de arbeidsvoorwaarden van Aegon en a.s.r. En wij kunnen alvast melden dat we het einde naderen. Dat moet ook wel want het moment van closing op 1 juli 2023 nadert rap.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

2 juni 2023

Jos van Baeten kwam langs om ons te vertellen over de integratie en de herkomst van de 185 miljoen synergievoordelen. Zijn verhaal is ook grotendeels terug te vinden in zijn recent gegeven presentatie aan de aandeelhouders. Klik hier voor zijn gegeven stand van zaken daarover (vanaf minuut 18.25).

Daarna ging het over personeelskortingen, verzekeringen, onkosten, arbeidsongeschiktheid en vitaliteit. Zowel bij Aegon als bij a.s.r. zijn er kortingsregelingen voor personeel, onkostenregelingen en regelingen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en vitaliteit. Uit de analyse blijkt dat veel van deze regelingen gelijk(waardig) zijn. Vanwege de verschillen in de regelingen met betrekking tot hypotheekrentekorting en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er overgangsmaatregelen.

Arjan van der Pol (Aegon) en Monique Groen (a.s.r.) hebben ons de regelingen toegelicht over de loondoorbetaling bij ziekte, WIA Excedent, WGA- en WIA-aanvullingen aan de hand van een aantal ‘maatmensen’. De verschillen zijn er niet of minimaal en daar waar het wel zo is, komt er een passende oplossing.

Daarmee hebben we alle clusters van arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen gehad en was het tijd om een vergelijkend overzicht van alles door te nemen op juistheid en compleetheid. Met dit overzicht moeten we de knopen door gaan hakken. Vakorganisaties en medezeggenschappen hebben toegezegd dit op 6 juni in de ochtend gezamenlijk voor te bereiden.

6 juni 2023

De vakorganisaties en medezeggenschap zijn door alle arbeidsvoorwaardelijke punten (ongeveer 80) heen gelopen om te komen tot een reactie naar werkgevers op het totaalpakket. Op de meeste punten (ongeveer 70) zijn we het daarna eens geworden met werkgevers of zijn er nog enkele informatievragen. Voor de komende ronde op vrijdag 16 juni 2023 staan de resterende 10 punten om over te besluiten. Dan moet je onder andere denken aan de werknemerspremie pensioen, jubileumuitkering, regeling duurzaam doorwerken, plus/min-uren, vitaliteitsbudget, toekomstig sociaal plan. De bedoeling is om daar de 16e ook overeenstemming over te bereiken maar niet voordat we daar de medewerkers in hebben meegenomen.

Om je alvast wat inzicht te geven om de belangrijkste onderdelen van het totaalpakket organiseren Aegon, vakorganisaties en medezeggenschap een tweetal informatiesessies op donderdag de 15e juni aanstaande. We zijn die nu aan het organiseren en binnenkort ontvangen de leden daar meer informatie over.

Mening en contact

Heb je vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? Neem contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en/of 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Aegon: Laatste nieuws!

In dit bericht komen alle actuele zaken, zoals de overgang naar a.s.r., medewerkerssessies van a.s.r. en de toekomst van Aegon…

Word gratis lid