De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MITT: Update cao-onderhandelingen, generatiepact, pensioen, MOI en de Groothandel Textielgoederen

04 oktober 2023
MITT

In dit bericht een update over cao-onderhandelingen, generatiepact, pensioen, MOI en de Groothandel Textielgoederen

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao en generatiepact MITT

Op 3 oktober 2023 zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao MITT van start gegaan met een verkennend gesprek over diverse thema’s. Als eerste kwam het gebruik van het generatiepact ter sprake. Hoeveel medewerkers maken er gebruik van en hoe bevalt het? Veel cijfers zijn er helaas (nog) niet over bekend. Wat geïnteresseerde bedrijven en medewerkers erbij gaat helpen, is dat er binnenkort twee rekentools beschikbaar komen via www.ikbenmoi.nl.  De werknemerstool gaat inzicht geven in wat medewerkers netto overhouden als ze overwegen om deel te nemen. Ook laat de tool zien hoeveel uren ze dan verwacht worden te werken. De werkgeverstool probeert de effecten zichtbaar te maken op het stijgende uurloon en de kosten van de vervanger.

Ook hebben we het gehad over de inzet van vakorganisaties op de looptijd. Voor vakorganisaties is de looptijd vooral afhankelijk van de hoogte van het loon en de kwaliteit van de andere afspraken. Anders gezegd; meer zekerheid over de (looptijd) kost meer geld. Daarnaast is het ook goed om te kijken naar de gesprekken over een nieuwe pensioenregeling en de vorming van een sociaal fonds in plaats van de vele stichtingen die nu in de MITT actief zijn. Looptijd is dus meer een resultaat van een aantal punten dan een hoofdzaak. De inzet van De Unie voor de nieuwe cao MITT is opgehaald bij de leden (dank daarvoor!) en mede bepaald door de arbeidsvoorwaardencoördinatie bij De Unie. Op 7 november 2023 is het volgende overleg en dan ligt de inzet van alle partijen op de cao-tafel.

Pensioen

We zijn al meer dan een jaar in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Los van de ingewikkelde materie is het ook een grote groep mensen die zich er met elkaar over buigt. Het zijn niet alleen de vakorganisaties en de werkgevers in de MITT maar ook de Textielverzorging (TV) en daarnaast het pensioenfonds MITT. Gelukkig hebben we een externe procesbegeleider die alle partijen begeleid én verstand van zaken heeft. De planning is dat sociale partners in de MITT en TV er voor 1 juli 2024 met elkaar uit zijn om de nieuwe regeling per 1 januari 2026 in te kunnen laten gaan. Vakorganisaties in de MITT en TV hebben hun inzet op pensioen onderling met elkaar afgestemd. Werkgevers in de MITT en TV gaan eind deze maand hetzelfde doen. Vervolgens gaan alle partijen in november weer met het pensioenfonds in gesprek over de nieuwe pensioenregeling. Wordt dus nog vervolgd.

Gesprekken Groothandel Textielgoederen

Aangezien er enige overlap zit in de activiteiten van de sector Groothandel Textielgoederen en de MITT zijn de werkgevers en vakorganisaties aan het onderzoeken of er een nauwere samenwerking tussen de sectoren mogelijk is. Een werkgroep met vertegenwoordigers van werkgevers en vakorganisaties is onder begeleiding van de AWVN aan het kijken naar de werkingssfeer van beide cao’s, de arbeidsvoorwaarden en de pensioenregelingen van beide sectoren. Eén van de opties is om beide sectoren qua werkingssfeer en arbeidsvoorwaarden in elkaar te schuiven. Later meer daarover.

Activiteitenkalender MOI

Het aanbod aan workshops voor het najaar is klaar en graag aandacht voor twee sessies eruit:

  • Workshop “Parttimers in ploegendienst.. een probleem of een oplossing?”. Maandag 23 oktober van 14.00-16.00 uur. Locatie: TenCate Grass in  Nijverdal. Bedoeld voor werkgevers, leidinggevenden, HR en Medezeggenschap.
  • Online kennissessie “365 dagen Financieel fit”. Donderdag 26 oktober van 10.00-12.00 uur alleen voor werknemers.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact met Emanuel Geurts (belangenbehartiger) wilt hebben over een collectieve zaak, dan kan je hem bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of via 06-5252 2074.

Voor individueel advies kan je contact opnemen met  de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

Gerelateerde berichten

MITT

MITT: Update cao-onderhandelingen

Met dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen MITT.   Cao-onderhandelingen In mijn laatste nieuwsbrief van 23 november 2023,…

MITT

MITT: Van alles wat

In dit bericht komt van alles aan bod namelijk cao, generatiepact, werkstress, jaarlijkse gesprekken, pensioen en MOI.   Cao MITT…

MITT

MITT: Cao-onderhandelingen

Met dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen MITT van 7 november 2023.   2e ronde cao-onderhandelingen De tweede ronde…

Word gratis lid