De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: De inzet voor de cao is bekend

12 oktober 2023

Met deze ledenbrief informeren wij je over de cao-onderhandelingen én een ledenvoordeel.

Word direct lid!

 

Cao-onderhandelingen

Op 11 oktober 2023 zijn de inzetbrieven van De Unie, andere vakorganisaties en werkgevers aan elkaar toegelicht. In de brief van werkgevers lees je hun inzet op loon & looptijd, pensioen, duurzame inzetbaarheid & flexibel werken, de aantrekkelijkheid van de branche en aanpassingen in cao-teksten. In de mondelinge toelichting werden hun voorstellen op loon, pensioen, overwerk en vitaliteit verder verduidelijkt.

Het loonbod van 4% is het maximale per jaar vanaf 1 januari en kan een combinatie zijn van structureel en incidenteel loon. Het percentage komt voort uit de vele kostenstijgingen die de bedrijven kennen op het gebied van regeldruk, stijgende grondstofprijzen, inflatie en concurrentie waardoor zij niet alle kosten kunnen doorbelasten aan de klant. Levensmaatschappijen hebben bijvoorbeeld geen mogelijkheden om hun tarieven aan te passen, omdat levenspolissen langlopende contracten zijn. De stijgende kosten moeten dan in de bedrijfsvoering worden opgevangen en personele kosten zijn daar een groot onderdeel van.

De in de brief genoemde 18% pensioenpremie is het werkgeversdeel naast de 3,5% eigen bijdrage van de medewerker. De premie is exclusief opslagen voor administratiekosten en risicopremies maar wel inclusief een te vormen risicodelings-/solidariteitsreserve (alleen van toepassing als hiervoor wordt gekozen).

Werkgevers vinden het onderscheid tussen overwerk en meerwerk onduidelijk en willen deze qua definitie aanpassen/gelijk trekken. Dit ook in combinatie met de mogelijkheden van flexwerken. Hier komt in de volgende ronde nog een uitgewerkt voorstel voor op tafel te liggen.

De wens is er ook de vitalitaliteitsregeling aan te passen. Werkgevers geven aan dat er werknemers zijn die deze regeling gebruiken om extra vrije dagen op te nemen en dit vinden zij niet de bedoeling. In hun voorstel kunnen er geen verlofdagen meer voor worden opgenomen en dat er ook vooraf een persoonlijk plan bij moet worden gemaakt met de leidinggevende over wat de medewerker gaat doen om aan zijn/haar vitaliteit te verbeteren.

Na de bespreking van de inzetbrieven hebben we de lijst met tekstuele en wettelijke wijzigingen in de huidige cao-tekst doorgenomen. Nu de inzet van alle partijen bekend is, wordt hier een matrix van gemaakt en pakken we de volgende onderhandelingsronde enkele onderwerpen op om over te onderhandelen. De komende bijeenkomsten zijn woensdag 1 november, woensdag 15 november, vrijdag 24 november, woensdag 13 december en tot slot dinsdag 19 december 2023.

Wat vinden onze leden?

De inzet van werkgevers is bekend en met de gegeven toelichting erbij ben ik benieuwd wat onze leden er van vinden? Worden de argumenten herkend en/of zijn er (andere) inzichten? De feedback van onze leden is belangrijk om goede afspraken te kunnen maken. Uiteraard worden deze vertrouwelijk behandeld.

Ledenvoordeel

In de cao hebben vakorganisaties en werkgevers de afspraak gemaakt om een ‘maand van de vakbond’ te organiseren. Dit is de maand oktober 2023 geworden. Als lid van De Unie kan de vakbondscontributie voor de helft vergoed worden door De Unie jaaropgave 2023 deze maand in te leveren bij jouw werkgever. Mooi voordeeltje toch?

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl of bel naar 06-52522074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies? Neem dan contact op met ons service center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851963. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Een update

In dit bericht informeren wij je over de cao-onderhandelingen verzekeringsbedrijven.   4e ronde cao-onderhandelingen De vorige onderhandeldagen stonden in het teken…

Verzekeringsbedrijven: update

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven.   Cao-onderhandelingen Onze verwachting was dat…

Word gratis lid