De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Cao-onderhandelingsresultaat

22 december 2023

Op dinsdag 19 december 2023 hebben De Unie, de andere vakorganisaties en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao per 1 januari 2024. Hieronder lees je de belangrijkste punten uit dit resultaat.  

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Onderhandelingsresultaat

We hebben een salarisverhoging afgesproken van 8% per 1 januari 2024. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor een basispensioenregeling vanuit de Wet toekomst pensioenen over onder andere de type regeling, ambitie, vlakke premie, partner- en wezenpensioen. Een aantal artikelen in de cao zijn verder verduidelijkt of vereenvoudigd zoals de vitaliteitsregeling, regeling meer- en overwerk, mantelzorg, gelijke behandeling parttimers en feestdagen.

Ook wordt de Arbocatalogus en Werkdruktemeter voortgezet net als De Werkcode en de wettelijke RVU-regeling. Gedurende de looptijd van de cao wordt onderzoek gedaan naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek bespreken cao-partijen mogelijke oplossingsrichtingen.

De cao-partijen ondersteunen initiatieven in de branche om passend talent aan te trekken vanuit het onderwijs en de verzekeringsbranche te promoten via de Maand van de verzekeraar’. Ook het vakbondslidmaatschap van werknemers wordt gestimuleerd en daarom gedurende twaalf maanden voor 50% vergoedt door de werkgevers.

In het onderhandelingsresultaat vind je alle afspraken over de cao 2023-2024.

Stemming

Wij zijn er positief over maar wat vind jij van het bereikte onderhandelingsresultaat? De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met dinsdag 9 januari 2024. Als de leden van de vakorganisaties en de werkgevers hun instemming hebben gegeven, wordt het onderhandelingsresultaat verwerkt in de nieuwe cao voor de Verzekeraars. Zodra dit nieuwe cao-boekje klaar is, krijgen de Unieleden deze digitaal toegestuurd.

Contact

Heb je vragen of wil je wat met de belangenbehartiger Emanuel Geurts bespreken? Je kunt hem bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Cao

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

Verzekeringsbedrijven: Cao update

Met dit bericht informeren wij  je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven van woensdag 13 december 2023.  Het…

Word gratis lid