De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Tuinzaadbedrijven: Eindbod werkgevers voor cao Tuinzaadbedrijven ondermaats, jouw mening gevraagd!

26 januari 2024

Na vijf onderhandelingsrondes is het niet gelukt een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven af te spreken. De werkgevers hebben op 23 januari een eindbod gedaan. De Unie is helaas niet in staat gebleken de werkgevers te overtuigen dat het echt beter moest! Zij bleven bij het standpunt dat ze niet meer ruimte hadden om nog iets in het loon te doen. Daarom hebben wij dit eindbod bij onze leden neergelegd om daarover te stemmen. De leden kunnen tot 12 februari 2024 stemmen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

Waar komen we vandaan?

Werkgevers in de Tuinzaadsector bieden voor de nieuwe cao niet meer dan 5% loonverhoging. Vakbonden hebben een uiterste poging gedaan om tot een betere afspraak te komen, maar dat bleek niet mogelijk. Werkgevers hebben vervolgens een eindbod gedaanEind december waren wij niet in staat tot overeenstemming te komen en was het verschil groot (4,5% vergeleken met 6,5%). Wij besloten als vakbonden om opnieuw met de achterbannen in gesprek te gaan en te bekijken welke ruimte er nog was. Op 23 januari bleek dat er aan werkgeverskant nog enige ruimte was, zij het tot maximaal 5%. In onze ogen was dit een miskenning van de ruim 1.700 medewerkers die hebben aangegeven dat een loonbod van 4,5% volstrekt onvoldoende was. Ook volgens de onderhandelaars van de vakbonden was dit onvoldoende. Wij pleitten voor minimaal 6% loonsverhoging. Ondanks verschillende tegenvoorstellen in een laatste poging tot overeenstemming te komen, bleek ook dit niet haalbaar. Het was zeer frustrerend om met werkgevers te onderhandelen die geen mandaat hadden.

Reden om het vooral niet positief voor te leggen

De voornaamste reden is het zeer magere loonbod van 5%. Hierdoor worden niet alleen het schaalsalaris, maar ook alle andere salariscomponenten in de tuinzaden uitgehold. Denk hierbij aan vakantietoeslagen, eindejaarsuitkeringen en pensioenopbouw. Kortom, het loonbod is niet alleen ondermaats, maar ligt zelfs onder het landelijke gemiddelde van 7,3% loonsverhoging in 2023. Door dit loonbod ontstaat er structureel een koopkrachtverlies van 2,3% en wordt de inflatie van de afgelopen jaren niet gecompenseerd.

Hoofdpunten eindbod

De hoofdpunten uit het eindbod zijn:

  • Cao-looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
  • Loonsverhoging van 5% per 1 januari 2024.
  • Functiegroep A vervalt.
  • Minimum percentage in verhogingsregeling bij eigen beoordelingssysteem wordt vastgesteld op 2% (in plaats van 1,75%).
  • Jubileumuitkering van een bruto maandsalaris bij 25 en 40 jaar dienstverband.
  • Reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,23 per kilometer voor kilometers tussen de 5 en 35 enkele reis.
  • Internationale reisdagen gemaakt door medewerker van functieniveau H of hoger worden gecompenseerd door maximaal een werkdag.
  • Werkgevers onderzoeken of deelname aan het project internationale solidariteit mogelijk is.

Natuurlijk staan er positieve punten bij die wij belangrijk vinden en grotendeels zelf hebben voorgesteld. Echter, de optelsom van de voorgestelde loonsverhoging en de aangeboden regelingen door de werkgevers vinden wij onvoldoende. In het bijzonder waren de werkgevers niet bereid de 80/80/100-regeling te verbeteren, wat voor ons een belangrijk punt is. Je kunt het volledige eindbod hier lezen.

Het laatste woord is aan de leden

Uiteindelijk besluiten de leden van De Unie wat er met dit eindbod gebeurt. Het is belangrijk om te realiseren dat als het eindbod wordt afgewezen er op korte termijn geen cao tot stand komt en dat we dan actie moeten voeren om alsnog een betere cao af te dwingen bij werkgevers. Met alleen maar praten gaan wij niet verder komen. Wij hebben de leden dan ook vriendelijk verzocht uiterlijk 11 februari hun stem uit te brengen. Wij kunnen het begrijpen als er tegen wordt gestemd. Maar dan willen wij ook graag horen of leden bereid zijn op enigerlei wijze actie te voeren voor een betere cao. Ook horen wij graag of er ideeën zijn over hoe wij werkgevers kunnen overtuigen een beter loonbod moeten doen. De betrokkenheid en mening van de leden zijn van grote waarde in dit proces.

Wat zijn de scenario’s na het stemmen?

Scenario 1: De meerderheid van onze leden stem tegen het eindbod; dan is het eindbod afgewezen en geven wij dat aan werkgevers door. Wij zullen de werkgevers vragen betere afspraken te maken. Doen zij dat niet dan gaan wij ze een ultimatum stellen. Dat doen wij alleen wanneer daar voldoende draagvlak voor is.

Wanneer de werkgevers in de Tuinzaadsector zich niets aantrekken van het ultimatum dan gaan wij de leden oproepen om het werk voor korte of langere tijd neer te leggen. Dit organiseren wij met onze kaderleden op verschillende locaties. Met acties hopen wij een nieuwe cao af te dwingen.

Scenario 2: De meerderheid van onze leden stemt voor het eindbod; dan respecteren wij die uitslag en zullen wij werkgevers laten weten dat wijh het eindbod aanvaarden en is de nieuwe cao gebaseerd op het eindbod een feit.

Stemmen

Alleen leden kunnen stemmen op het eindbod voor de cao Tuinzaadbedrijven. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmen.

Vragen of opmerkingen

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht stuur dan een email naar de belangenbehartiger Gerard van der Lit via gerard.van.der.lit@unie.nl [mailto:gerard.van.der.lit@unie.nl]

Gerelateerde berichten

Tuinzaden: Uitslag stemming cao

We hebben de stemmen die uitgebracht zijn voor de cao geteld. Het aantal uitgebrachte stemmen was bedroevend laag. Wellicht heeft…

Word gratis lid