De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Tuinzaadbedrijven: Werkgevers bieden loonsverhoging van 4,5%

01 december 2023

De werkgevers Tuinzaden bieden een loonsverhoging van 4,5%. Vul de enquête over dit loonbod in!

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Op maandag 20 november 2023 was de derde onderhandelingsronde voor de cao Tuinzaadbedrijven. De werkgevers in de Tuinzaadsector (Plantum) presenteerden een nieuw loonvoorstel van 4,5%. Wij beschouwen dit nieuwe loonvoorstel als onvoldoende. Het komt nog steeds niet in de buurt van wat wij willen. Ten eerste willen wij compensatie van de inflatie van het afgelopen jaar, vervolgens willen we dat de verwachte inflatie voor 2024 wordt gecompenseerd en uiteindelijk willen we een koopkrachtverbetering van 1%. Of we dit allemaal gaan bereiken, zal de tijd leren. Voor ons is het voor nu vooral belangrijk wat jij van het loonvoorstel van de werkgevers vindt.

Mening 

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om de korte enquête over het loonbod van de werkgevers in de Tuinzadensector in te vullen. Zo kunnen wij de standpunten over het loonbod anoniem delen met de werkgevers.

Waarom zo’n verschil in loonontwikkeling?

Het verschil tussen onze loonvraag (7,2%) en het werkgeversvoorstel (3,7%) na het overleg op 14 november was aanzienlijk. Dit verschil kwam vooral doordat werkgevers of de inflatie uit het verleden wilden compenseren, of de inflatie voor 2024, maar niet beide. Dit standpunt leek ons opmerkelijk. Desondanks hebben we op 20 november verder onderhandeld.

Mandaat werkgevers voor 4,5%

De werkgevers gaven op 20 november aan dat ze een mandaat hebben om maximaal 4,5% loonsverhoging aan te bieden. Voor de andere vakbonden blijft de ondergrens voor een nieuwe cao qua loon 6,5%. Ondanks de stappen die beide partijen hebben gezet, blijft het verschil aanzienlijk. Bovendien is er weinig tegemoetkoming op andere gebieden.

Waar kunnen we eventueel wel afspraken over maken?

 • De werkgevers zijn bereid de reiskostenvergoeding te verhogen naar € 0,23 per kilometer en het maximum aan kilometers te verhogen naar 35 kilometer.
 • Dienstjubilea conform de fiscale spelregels, voorstel volgt.
 • Werkgevers zijn bereid om het minimumloon in de cao te verhogen, waarbij loonschaal A wordt samengevoegd met loonschaal B. Het minimumloon komt dan op € 14,46.
 • In de open schalen-systematiek wordt de beoordelingsafhankelijke verhoging van 1,75% verhoogd naar 2%.
 • Beloning van BBL-studenten.
 • Recht op Loopbaanadvies 1 keer per 5 jaar.
 • Verlengen van de afspraak over de participatiewet.

Waar willen werkgevers nog geen afspraken over maken?

 • Verbetering van de 80/80/100-regeling voor de lagere schalen met veel fysieke belasting.
 • Individueel scholingsbudget.
 • Aanvulling van mantelzorg, geboorteverlof en bijzonder verlof.
 • Verbetering van de positie van uitzendkrachten.
 • Aanvullende regelingen duurzame inzetbaarheid verbeteren.

Hoe nu verder?

We hebben een kleine vooruitgang geboekt. Maar gezien het huidige loonbod is dit niet voldoende om nu al tot een nieuwe cao te komen. Ons doel blijft om op 1 januari 2024 een nieuwe cao af te sluiten.

Om dit te bereiken, hebben de werkgevers besloten de onderhandelingen tijdelijk op te schorten, zodat ze intern en met hun achterban kunnen overleggen. Het volgende overleg staat gepland op woensdag 20 december 2023. Dan krijgen we hopelijk meer duidelijkheid over de mogelijkheid om tot een nieuwe cao te komen. Tijdens dit overleg delen we ook de resultaten van de korte enquête met de werkgevers.

Contact

Heb je tussentijds vragen? Dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen via gerard.van.der.lit@unie.nl of door te bellen met 06-5252 2010.

Gerelateerde berichten

Tuinzaden: Uitslag stemming cao

We hebben de stemmen die uitgebracht zijn voor de cao geteld. Het aantal uitgebrachte stemmen was bedroevend laag. Wellicht heeft…

Word gratis lid