De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zorgverzekeraars: Update over pensioen en sectorfonds

18 oktober 2023

In dit bericht informeert Emanuel Geurts je over de terugkoppeling van recente overleggen over pensioen tussen zorgverzekeraars, vakorganisaties en pensioenfonds en ook over het sectorfonds.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioenoverleg sociale partners

De werkgevers en vakorganisaties hebben op dinsdag 10 oktober 2023 met elkaar gesproken over het afgelopen tripartite overleg, compensatie, transitieplan, verantwoordelijkheden van het fonds en sociale partners, scenario’s en vervolgstappen, overleg met de VGA, doelen en initiële vulling van de solidariteits-/risicodelingsreserve, komend tripartite overleg en de communicatie. We hebben in 2023 nog twee overleggen staan, te weten op dinsdag 7 november en maandag 4 december 2023.

Overleg pensioenfonds SBZ

SBZ Pensioen organiseert jaarlijks twee fysieke overleggen tussen delegaties van sociale partners en het bestuur van het fonds over pensioenontwikkelingen en de actualiteit bij de aangesloten partijen. Zo was er dinsdag 10 oktober 2023 een halfjaarlijks overleg over de implementatie van de nieuwe Pensioenwet (Wtp), keuzebegeleiding vanuit het fonds, de toekomst van SBZ, arbeidsongeschiktheid en communicatie. Voor komend jaar zijn donderdag 11 april en dinsdag 8 oktober 2024 gepland. SBZ Pensioen organiseert webinars over tal van onderwerpen rondom pensioen. Alle webinars zijn hier te vinden en ook nog terug te kijken.

Overleg vereniging van gepensioneerden

De Pensioenwet stelt dat als er een vereniging van pensioengerechtigden en/of een vereniging van gewezen deelnemers is die een substantieel deel van de populatie vertegenwoordigt, dat deze vereniging in de gelegenheid gesteld moet worden om te worden gehoord of schriftelijk inbreng te kunnen geven op dit transitieplan. Zo heeft de Vereniging van gepensioneerden van Achmea (VGA) zich gemeld bij SBZ. Op 6 oktober 2023 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van ZN-werkgevers en vakorganisaties en drie vertegenwoordigers van VGA. Over en weer hebben we een toelichting gegeven van onze activiteiten tot nu toe en een planning. We hebben afgesproken om elkaar op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen en elkaar er zo nodig over te spreken.

Overleg sectorfonds

Het sectorfonds voor de Zorgverzekeraars is op 11 november 2004 opgericht met als doel om aanvullende arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en opleidingsactiviteiten te stimuleren die sociale partners met elkaar ten behoeve van de sector afspreken. Deze stichting is al jaren inactief en sociale partners hebben besloten om deze dan ook op te heffen. De overleggen tussen sociale partners over overkoepelende zaken niet zijnde cao of pensioen vinden ook zonder de stichting plaats. Zo hebben werkgevers en vakorganisaties het op 21 september 2023 gehad over diversiteit en inclusie. Wat verstaan we eronder en wat gebeurt er al op dit gebied binnen en buiten de sector? We hebben besloten om de input en ‘best practices’ op te halen bij ZN-werkgevers, Verbond van Verzekeraars en de AWVN. In de jaarlijkse uitvraag aan zorgverzekeraars voor de Algemene Personele Kengetallen Zorgverzekeraars (APK-Z) kunnen ook vragen over diversiteit en inclusie opgenomen worden. Zo werken we het onderwerp verder uit en kan dit leiden tot een (gezamenlijke) inbreng hierover in de volgende cao Zorgverzekeraars. Het sectoroverleg wordt op 11 december 2023 vervolgd.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit bericht. Neem dan contact met de belangenbehartiger Emanuel Geurts op via emanuel.geurts@unie.nl en/of telefonisch via 06-52522074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851963.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid