De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sabic Limburg: Uitslag stemming onderhandelingsresultaat cao 2023-2024

24 oktober 2023

De uitslag van onze stemming was 6 oktober 2023 (12:00 uur) al bekend, maar de ledenraadplegingen van onze collega werknemersorganisatie waren nog gaande. Het is een goede gewoonte de uitslag nog even onder de pet te houden totdat alle werknemersorganisaties hun leden hebben kunnen laten stemmen. Dat proces is 13 oktober 2023 gerond. Donderdag 12 oktober hebben we met onze kaderleden onder andere de uitslag besproken.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De opkomst: 21%. Iets meer dan 1 op de 5 leden heeft daadwerkelijk gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te stemmen. Dat moet beter kunnen!

  • Voor:               59%
  • Tegen:             38%
  • Onthouding:     3%

Daarmee is het onderhandelingsresultaat geaccepteerd. (Zoals het ook door de andere werknemersorganisaties geaccepteerd is). We zullen Sabic Limburg van de uitkomst op de hoogte stellen.

Uiteraard is het commentaar van de tegenstemmers ook gehoord. Hun commentaar was reeds in woorden van gelijke strekking tijdens de onderhandelingen kenbaar gemaakt aan de werkgever en we zullen de werkgever daar opnieuw mee confronteren.

Het vervallen van de ODO-dagen

De afgelopen jaren was dit een terugkerende wens. Zoals met alles: als je iets graag wilt, gaat de prijs daarvan meestal omhoog.

Onderbezetting

Zeg je “onderbezetting” dan zeg je “werkdruk” met alle nadelige effecten die daarbij horen, zoals de onmogelijkheid om verlof op te nemen. Op een arbeidsmarkt die al maar krapper lijkt te worden, is het alsof je tegen de stroom in aan het roeien bent.

De zeven rondes

De Unie heeft er bij herhaling op gewezen dat de onderhandelingen niet moesten ontaarden in een werkgroep. Er zijn diverse momenten aan te wijzen waarop het onderhandelen over bepaalde onderwerpen dermate diepgaand werd, en dus tijdrovend, dat het eerder leek op een werkgroep. Dat moeten we niet meer doen. Onderwerpen die meer tijd vergen om uit te werken, moeten daadwerkelijk in een studie- of werkgroep bekeken worden en kunnen dan “panklaar” bij een volgende cao afgehamerd worden.

Communicatie

Over het op de hoogte houden van de leden zijn, ook weer bij herhaling, afspraken gemaakt. Die afspraken waren of niet duidelijk, of iedereen had daar weer zo zijn eigen ideeën over. Algemene infobulletins die in gezamenlijkheid werden opgesteld waren weer te oppervlakkig. Andere info kon het onderhandelingsproces weer nadelig beïnvloeden. In hoeverre mag info aan kaderleden ook gedeeld worden met leden? Het blijkt bij Sabic Limburg een gevoelig thema. Wat dreigt is een “haasje-over-effect”: Wij weten lekker meer dan jij! En wij weten lekker eerder iets dan zij!

Het bij het proces betrokken houden van de leden is van groot belang, maar ik hoop dat ik ervan uit mag gaan dat het meer moet inhouden als “haasje-over”. Onze kaderleden zijn in ieder geval direct en in detail op de hoogte. Klop in voorkomend geval gerust bij één van de kaderleden aan om te weten hoe de vlag erbij hangt.

Ledenaanwas!

Het is goed om te zien dat al onze inspanningen (die dus altijd voor verbetering vatbaar zijn) toch niet onopgemerkt blijven. De Unie groeit ook bij Sabic Limburg, maar het draagvlak kan niet groot genoeg zijn.

Contact

Mocht je vragen hebben over de onderhandelingen of je mening willen geven neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via email john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid