De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: akkoord – a.s.r. overgangsprotocol

30 juni 2023

In dit bericht informeren wij je over het bereikte akkoord met betrekking tot de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van Aegon en a.s.r en vragen wij de betalende leden om hun stem erover uit te brengen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Proces

Op 21 februari 2023 zijn vertegenwoordigers van de drie vakorganisaties, HR en medezeggenschap van zowel Aegon als a.s.r. gestart met het proces van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. De ambitie werd uitgesproken om het proces uiterlijk 1 oktober 2023 klaar te hebben vanwege de beoogde werkgeversfusie. Praktisch betekende dit dat we rond juli 2023 klaar moesten zijn om met de resterende tijd iedereen netjes en met de juiste arbeidsvoorwaarden in de HR-administratie te krijgen. Het bereikte akkoord maakt dit mogelijk onder de voorwaarde dat de leden ook hun instemming hierop verlenen.

Oplossingen verschillen

Gegeven het feit dat Aegon en a.s.r. hun deal hadden gesloten en de medezeggenschappen dit ook faciliteerden willen wij namens De Unie het samengaan ook arbeidsvoorwaardelijk mogelijk maken. Er zijn veel overeenkomsten in de pakketten maar uiteraard ook enkele grote verschillen. Neem bijvoorbeeld pensioen. Pensioen wordt uitgesloten in de Wet Overgang van Onderneming en het verschil tussen beide werkgevers is groot. Zouden we hierover geen afspraak maken, dan zou de Aegon medewerker in één keer substantieel meer werknemerspremie gaan betalen. Daar staat een betere pensioenregeling tegenover maar dit werpt pas later in de tijd zijn vruchten af als uitgesteld inkomen. Een ander groot verschil is het salaris. In plaats van de door werkgevers beoogde bevriezing hebben we afspraken gemaakt over een gedeeltelijke cao-groei en persoonlijke groei voor de komende drie jaar als er nog ruimte in de schaal is. Naast een prima cao van a.s.r zijn dit nette overgangsregelingen.

Aangezien het bij de integratie van beide bedrijven in de komende drie jaar mogelijk is dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen en/of locaties worden gesloten, is het goed dat we een sociaal plan hebben afgesloten voor de duur van de gehele integratie. Dit nieuwe sociaal plan sluit aan op het einde van de looptijd van het huidige sociaal plan van Aegon (1 juli 2024) en loopt tot minimaal oktober 2026.

Akkoord

In het akkoord staan nog meer arbeidsvoorwaarden die gedurende de looptijd van de Aegon cao tot 1 juli 2024 blijven gelden of nog langer blijven doorlopen. Het volledige overzicht van de gemaakte afspraken over de arbeidsvoorwaarden lees je hier. Op het intranet staat ook een informatiepakket met een interactieve brochure over de arbeidsvoorwaarden en een uitgebreide Q&A. In september 2023 krijgen alle medewerkers die overgaan een persoonlijk benefit statement toegezonden.

Stemming en vervolg

Alles wegend vinden wij het een goed verdedigbaar akkoord en leggen we dit met een positief advies aan de leden voor. Nu is het aan de leden  om hun stem uit te brengen. De stemtermijn start op vrijdag 30 juni en loopt tot en met vrijdag 14 juli 2023 12.00 uur. Daarna informeren wij de leden over de uitslag van de stemming en het verdere vervolg.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over het proces en/of akkoord? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl of 06-5252 2074.

 

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Update

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Word gratis lid