De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sabic IP en SHPP: Cao 2024

05 oktober 2023

Aan het eind van dit jaar eindigt de lopende cao. Het is dus zaak vóór 1 januari 2024 helderheid te hebben over de cao 2024. Graag nodigen we de leden van Sabic uit om de belangenbehartiger te voorzien van ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot wijzigingen/verbeteringen die zij graag in de arbeidsvoorwaarden gerealiseerd zouden willen zien.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Waar ligt de prioriteit? Wat is belangrijk? Wat is de ondergrens en tot hoever wil je gaan? Waar moet het volgens jou in de aanstaande onderhandelingen overgaan? Waar liggen de accenten, wat is heilig en wat is bespreekbaar? Of praten we voor 2024 uitsluitend over de structurele loonsverhoging?

Onderhandelingen

Onze positie blijft een bijzondere: op veel van de leden is de afspraak over de structurele loonsverhoging uit de cao niet van toepassing. Het is nu in ieder geval duidelijk dat de rest van de cao wel degelijk op circa 400 exempts van toepassing is. Een groot deel van onze leden is exempt. Dus is het toch van belang dat we deelnemen aan cao-overleg.

Nieuwe cao vóór 1 januari 2024

Als het aan ons ligt hebben we vóór 1 januari 2024 duidelijkheid over de afspraken voor 2024. Data voor de onderhandelingen die moeten leiden naar een nieuwe cao, worden nu gepland. Het overleg zal naast werkdruk weer beheerst worden door hoge inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt.

Vanuit het verleden

Er ligt een pakket aan arbeidsvoorwaarden waaraan door de jaren heen geduwd, getrokken, gesleurd, veranderd en over onderhandeld is en jaarlijks (twee-, of driejaarlijks) gemoderniseerd. Valt daar nog iets aan te verbeteren? Er valt altijd te optimaliseren en te actualiseren. Spreek anders gerust ons kaderlid Frits Schultze of één van de andere kaderleden aan.

Mocht je vragen hebben over de onderhandelingen of je mening willen geven neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via email john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid