De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

DSM Pension Services: Overgangs-cao definitieve versie

25 oktober 2023

Onze opmerkingen zijn door DSM verwerkt in de definitieve versie van de overgangs-cao (Transfer CLA). Die kun je hier lezen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Afspraken ten behoeve van de overgang van DSM Pension Services (DPS) naar Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

De enige aanpassing ten opzichte van de eerder aan de leden verzonden versie, is dat de cao inderdaad geldig is tot 1 oktober 2024. Dat is verwerkt. Verdere op- of aanmerkingen zijn er niet ontvangen. In formele zin is dit het eindbod.

Stemming

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over dit eindbod. Zodra de uitslag bekend is, gaan we de leden en DSM hiervan op de hoogte brengen.

Cao voor DSM Pension Services 2024-2025

Tot 1 oktober 2024 val je nog onder de oude vertrouwde cao van DSM. Een cao waaraan al circa 120 jaar geduwd, getrokken, geschaafd en veranderd is. Per 1 oktober 2024 zal er voor het eerst sprake zijn van een eigen cao voor DSM Pension Services. Daarover zullen we met de werkgever in overleg moeten treden. Voor dat overleg is een zo groot mogelijk draagvlak nodig. Wijs je nog niet georganiseerde collega op het belang daarvan.

Contact

Zijn er nog vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, John Kapteijn, via email john.kapteijn@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid