De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Salarisstijging en Collectief Ontslag 2024

02 oktober 2023

De Unie heeft regelmatig overleg met ING. We bespreken ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dit is ook het podium om nieuwe ontwikkelingen in arbeidsvoorwaarden te bespreken. De Unie kan ook onderwerpen op de agenda zetten die door onze leden worden aangedragen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Op 22 september 2023 hebben we een kort overleg gehad. Het team dat namens ING de onderhandelingen met vakorganisaties voert, is grotendeels vernieuwd. We moeten tijd investeren om elkaar goed te leren kennen en in een goede sfeer te werken aan het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden bij ING.

De volgende onderwerpen stonden op 22 september op de agenda:

  • Salarisstijging 2024
  • Collectief ontslag 2024 (WMCO)
  • Aanpassingen Step Up
  • Standby-regeling

 

Salarisstijging jaar 2024

In het eindbod voor de cao heeft ING een salarisstijging van 3% opgenomen in juli 2024. Additioneel is toegezegd dat “Indien de inflatie over het jaar 2023 (zoals gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2024 door het CPB) hoger uitvalt dan 6%, dan treden partijen met elkaar in overleg, als één van de partijen daartoe een verzoek doet”. Het CPB publiceert jaarlijks verschillende inflatiecijfers. Door De Unie is gevraagd welk inflatiecijfer in dit aanbod is bedoeld. Het blijkt dat hier nog geen besluit over is genomen. Afgesproken is om tijdens het volgende periodiek overleg hierover door te praten.

WMCO-melding

WMCO staat voor Wet Melding Collectief Ontslag. Deze wet verplicht werkgevers om tijdig informatie te geven als te verwachten is dat een collectief ontslag gaat plaatsvinden. ING heeft aangeven de verwachting te hebben dat in het jaar 2024 een WMCO-melding moet worden gedaan. Een collectief ontslag betreft tenminste 20 medewerkers binnen een regio. Omdat ING een groot bedrijf is, komt die 20 medewerkers snel in beeld. Het is nu nog te vroeg om verwachtingen uit te spreken over het aantal ontslagen in 2024. De adviesaanvragen zijn nog niet geschreven. Vooralsnog is het belangrijk om dit onderwerp goed te volgen.

Aanpassingen Step Up

ING heeft bij de cao-onderhandelingen voorgesteld om het raamwerk performance management aan te passen aan het Global beleid. Dit is door de andere vakorganisaties geaccepteerd. Deze wijziging gaat met ingang van 1 januari 2024 in. Volgend jaar maak je afspraken met je leidinggevende over je doelen op de dimensies Baan en Orange code. De dimensie Uitdagende ambities vervalt. De eindejaarsevaluatie heeft in het nieuwe systeem geen invloed meer op je salaris. De tweede wijziging is dat je wordt beoordeeld op een vijfpuntsschaal in plaats van in drie categorieën.

Standby regeling

In december 2022 waren er zorgen of de systemen van ING voldoende stabiel waren. Hierdoor werden veel engineers van Tech gevraagd om standby diensten te draaien. Dit was erg zwaar voor de medewerkers, velen vielen buiten de vergoedingsregeling. De onvrede was groot, omdat dit probleem niet was geadresseerd in het eindbod van ING, maar de OR Tech heeft het initiatief genomen om de standby vergoeding te verbeteren. Dit is wel in goed overleg met De Unie gebeurd. Inmiddels is dit succesvol afgerond, de standby vergoedingen worden verhoogd en zijn eenduidiger vastgelegd, meer medewerkers komen in aanmerking voor de regeling en de oproeptijd is verlengd. De regeling is op alle punten verbeterd, een mooi succes.

Volgende periodiek overleg

Het volgende periodiek overleg is op 19 oktober 2023. Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda:

  • Sourcing
  • Ontwikkelbudget
  • Salarisverhoging 2024
  • Werkdrukonderzoek

 

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Inge de Vries, door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

ING: Verslag Periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf…

ING: Pensioennieuws III

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….

ING: Pensioen

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject…

Word gratis lid