De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Canon Nederland: Overgangsprotocol naar ICK-cao

05 juni 2023

Canon Nederland heeft met werknemersorganisaties een resultaat bereikt om de overgang van de Canon-cao naar de ICK-cao goed te laten verlopen. In het overgangsprotocol zijn afspraken vastgelegd. Deze afspraken zorgen ervoor dat medewerkers er financieel niet op achteruit gaan en de bestaande arbeidsvoorwaarden zo goed mogelijk behouden blijven.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

In het overgangsprotocol zijn onder andere de volgende zaken afgesproken:

  • Per 1 januari 2024 gaan alle medewerkers van Canon NL die nu onder de Canon-cao vallen over naar de ICK-cao.
  • De huidige salarisschalen blijven behouden en de medewerkers behouden allemaal hun huidige salaris.
  • De overgang naar de ICK-cao gaat alleen door als de medewerkers bij het Pensioenfonds PME kunnen blijven. Daarover zijn al afspraken gemaakt tussen werkgever en pensioenfonds.
  • De winstdelingsregeling is vervangen voor een structurele loonsverhoging van 1%.
  • 5 mei (Bevrijdingsdag) blijft een feestdag.

Het protocol geldt uitsluitend voor medewerkers van Canon NL die nu onder de Canon-cao vallen. De precieze afspraken vind je hier en de toelichting hierop hier.

Canon NL zal in de komende weken verschillende sessies houden om de medewerkers voor te lichten over de overgang van cao. Ook zullen er individuele gesprekken plaatsvinden.

Uiteindelijk beslissen de leden van de werknemersorganisaties of het overgangsprotocol wordt aangenomen. In de week van 26 juni zullen de bonden het protocol voorleggen aan de leden door middel van een digitale stemming.

Voordat we het protocol aan de leden voorleggen, willen we iedereen nog de gelegenheid geven om vragen te stellen. Dit kan via twee Teams meetings op:

  • 15 juni om 08:00 uur
  • 22 juni om 10:00 uur

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de online vergadering.

Mochten er op dit moment al vragen zijn? Stel ze dan gerust aan de belangenbehartiger John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid