De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Fake nieuws van Philips over loonsverhogingen

18 april 2023

Afgelopen zaterdag heeft Philips in het Financieel dagblad laten weten dat de bonden haast moeten maken met een nieuwe cao bij Philips. “Omdat Philips voor de lagere schalen 9% , en voor de hogere schalen 7% in de aanbieding heeft.”

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

De realiteit

In werkelijkheid bedroeg het eerdere eindbod van Philips 4% per augustus 2023 en 3% per augustus 2024. Dit eindbod is door een grote meerderheid van onze leden afgewezen. Hierna is door Philips een nieuw bod op tafel gelegd. Voor 80% van de medewerkers bedroeg de verbetering in dit “nieuwe” bod enkel een verhoging van de eenmalige uitkering van bruto 900 euro naar 1000 euro. Hoe serieus genomen moeten de werknemers van Philips zich dan wel voelen?
De laatste collectieve loonsverhoging bij Philips is 2,1% geweest per 1 juli 2022, terwijl de inflatie op dat moment gemiddeld 10,3 % was. Tot augustus 2023 zal de gemiddelde inflatie ongeveer 9% zijn. Philips loopt dus enorm achter (10,3 + 9 -2,1 – 7 = 10,2 %) om de inflatie voor haar medewerkers enigszins te compenseren.
Als Philips werkelijk zo snel mogelijk een betere CAO voor haar medewerkers wil bereiken, waarom weigert zij dan met alle geweld een loonsverhoging door te voeren vόόr Augustus 2023? Dit alles moet worden gezien in het licht dat over een tijdsbestek van twee jaar 20% van de Philips medewerkers in Nederland hun baan verliezen. De blijvers moeten steeds harder werken om, onder andere, vervangende collega’s in India en China op te leiden.

Looneis van De Unie

Samen met de andere vakorganisaties legt De Unie vandaag een eindbod voor aan Philips voor een eenjarige cao. Daarin eist De Unie dat de salarissen per 1 augustus 2023 worden verhoogd met 7% met daarin een vloer van € 290,- bruto per maand. Over de periode 1 januari tot en met 31 juli 2023 wordt een eenmalige uitkering gevraagd van € 2030 bruto.

Contact

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact met de belangenbehartiger Suat Koetloe opnemen via suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Philips: Eindbod

Wij hebben Philips verzocht om het eindbod in te trekken en met ons opnieuw te gaan onderhandelen om een beter…

Word gratis lid