De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Motorvoertuigen en Tweewielers: Onderhandelingsresultaat

03 november 2023

Na zes onderhandelingsrondes is er op maandagavond 30 oktober 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Dit onderhandelingsresultaat bevat op hoofdlijnen de volgende punten:

  • De nieuwe cao kent een looptijd van 12 maanden en gaat in op 1 november 2023.
  • Per 1 januari 2024 zullen de salarissen en salarisschalen verhoogd worden met 6%.
  • Per 1 oktober 2024 zullen de salarissen en salarisschalen verhoogd worden met € 80,- uitgaande van een fulltime dienstverband. Voor een parttimer wordt dit bedrag berekend naar rato van de arbeidsomvang. Samen komen deze verhogingen neer op gemiddeld 8,7%.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de jeugdlonen. Kort gezegd komt het erop neer dat een verhoogde staffel wordt gehanteerd ten opzichte van het salaris bij 0-functiejaren op 21-jarige leeftijd.
  • De inhouding van een vakantiedag bij een tweede ziekmelding wordt afgeschaft.
  • Verkopers die werken op een feestdag krijgen ter compensatie een doorbetaalde vrije dag. Deze vrije dag wordt in overleg binnen twee maanden opgenomen.
  • Verkopers krijgen de algemene salarisverhoging van artikel 46 lid 1 van deze cao ten minste over het vaste salaris per betalingsperiode exclusief variabele en/of prestatieafhankelijke beloningen.
  • Naast deze punten zijn er afspraken gemaakt over onder andere RVU en werkingssfeer. Het volledige onderhandelingsresultaat kun je hier lezen.

Hoe verder

De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmen tot 24 november 2023, 12.00 uur. Over de uitslag van de stemming worden de leden geïnformeerd.

Vragen

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Peter Werger, via peter.werger@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid