De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeraars: Een update voor jou

17 maart 2023

In dit bericht informeren wij  je over de oproep van sociale partners, werkdruk, pensioen en de maand van de vakbond.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Oproep aan de werkgevers, medezeggenschap en werknemers

Cao-partijen hebben eind 2022 gesproken over de effecten van de huidige rentestand en inflatie op werkgevers en werknemers in de verzekeringsbranche. Aan de kant van de werkgevers hangt het effect op de bedrijfsvoering af van onder meer de (rendementen op de) beleggingen, het product- en dienstenaanbod en de verplichtingen naar klanten en leveranciers, klanten die een andere  verzekeringsbehoefte krijgen dan wel moeite hebben om de premie te betalen. Dit verschilt per verzekeraar. Aan de kant van de werknemers in de verzekeringssector kan er sprake zijn van een (sterk) verlies aan koopkracht. Niettemin is een zorgelijke trend dat een groter wordende groep mensen hun rekeningen voor levensonderhoud, zorg of energie niet of niet meer betalen.

Cao-partijen roepen de werkgevers en werknemers(vertegenwoordigers) in de verzekeringssector dan ook op om het gesprek aan te gaan over een mix aan passende maatregelen die bijdragen aan onderling begrip en oplossingen. Cao-partijen realiseren zich daarbij dat een aantal werkgevers al actie heeft genomen.

Werkdruk

Ruim een derde van de medewerkers die zich ziekmelden, heeft last van stress en werkdruk. Cao-partijen in de verzekeringssector hebben daarom een Werkdruktemeter laten ontwerpen, zodat leidinggevenden proactief met die werkdruk aan de gang kunnen. Meer hierover en wat je er mee kunt doen, lees je op https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/werkdruktemeter-helpt-in-de-strijd-tegen-stress. Meer over arbozaken in het algemeen vind je op https://gezondverbond.nl/.

Pensioen

De 2e Kamer heeft in december 2022 voor de nieuwe pensioenwet gestemd en in januari 2023 is de 1e Kamer begonnen met de behandeling van de wet. En dat doen ze grondig zo blijkt. Ze nodigen deskundigen uit om zich te laten informeren en hebben al meer dan duizend vragen over de pensioenwet geformuleerd. De vragen lopen uiteen van fundamenteel, tot praktisch en zeer gedetailleerd. De senatoren hebben minister Schouten gevraagd om binnen vier weken te antwoorden. Meer over het hele proces kan je terugvinden op https://www.werkenaanonspensioen.nl/.

De Unie heeft recent haar leden geïnformeerd over de pensioenontwikkelingen. De gegeven presentatie vind je hier. Voor de bredere context is het beter om de hele bijeenkomst terug te kijken via deze link.

Vakorganisaties en werkgevers in de verzekeringssector hebben een gezamenlijke pensioenwerkgroep waarin gesproken wordt over de nieuwe pensioenregeling en de invoering ervan naar de verzekeringssector. De werkgroep komt vóór de onderhandelingen voor een nieuwe cao met een advies aan sociale partners over de nieuwe pensioenregeling. Wordt dus nog vervolgd.

Maand van de vakbond

In de cao hebben vakorganisaties en werkgevers de afspraak gemaakt om een ‘maand van de vakbond’ te organiseren. In het laatste overleg van sociale partners hebben we daarvoor september 2023 uitgekozen. De werkgevers zullen deze actie faciliteren en gedurende twaalf maanden het vakbondslidmaatschap van de werknemers voor 50% vergoeden. Dit geldt zowel voor bestaande leden van de vakbonden als voor nieuwe leden. Later meer hierover.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact op met Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies? Neem dan contact op met ons service center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Verzekeringsbedrijven: Cao

Met dit bericht informeren wij over de uitslag van de gehouden stemmingen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor…

Word gratis lid